Omsattning SpeedLedger

Vad är omsättning och hur används det?

Omsättning är ett ord som ofta används inom bokföring och ekonomi. Med omsättning menas ett företags totala intäkter från sålda varor och tjänster under en viss period.

Omsättningen visar ditt företags totala försäljning

Omsättning används på olika sätt i ett företags bokföring. Framförallt visar omsättning företagets totala försäljning utan att ta hänsyn till kostnaderna som finns i företaget. Detta för att du skall kunna jämföra hur ditt företags omsättning förändrar sig mellan perioder. På så sätt kan du se om ditt företag växer eller inte. Minskad omsättning jämfört med tidigare år kan vara en indikation på att det finns något du behöver åtgärda i ditt företag. 

Bokför din nettoomsättning

Ett företags nettoomsättning är den försäljning företaget haft, minus avdrag så som skatt (ofta i första hand moms, men även punktskatter m.m.). Det är också den du skall bokföra som försäljning. Definitionen för netto