Factoring SpeedLedger

Factoring – sälja fakturor, hur fungerar det?

Många små och medelstora företag använder sig idag av factoring eller fakturaköp.

Factoring eller sälja fakturor - vad innebär det?

Många små och medelstora företag använder sig idag av factoring eller fakturaköp. Factoring är en tjänst som banker och finansbolag tillhandahåller som du som företagare kan använda för att förbättra din likviditet och få loss pengar tidigare än när kundfakturan har sin förfallodag. Factoring brukar delas in i 2 olika tjänster: sälja fakturor eller att belåna fakturor. Vid belåning får du som företag ut cirka 70-80 % av fakturornas värde inom en dag och resterande del när kundfakturorna betalats, minus ränta baserat på 2-5 % av utnyttjat finansierat belopp. Att sälja fakturor ger i regel cirka 96 % av kundfakturans totala värde. I regel är fakturaköp dyrare än belåning och är det vanligaste alternativet för småföretag medans fakturabelåning är vanligare bland medelstora företag. Det finns dock flertalet finansbolag idag som erbjuder fakturabelåning även till småföretag.