Factoring SpeedLedger

Factoring – sälja fakturor, hur fungerar det?

Många små och medelstora företag använder sig idag av factoring eller fakturaköp.

Factoring eller sälja fakturor - vad innebär det?

Många små och medelstora företag använder sig idag av factoring eller fakturaköp. Factoring är en tjänst som banker och finansbolag tillhandahåller som du som företagare kan använda för att förbättra din likviditet och få loss pengar tidigare än när kundfakturan har sin förfallodag. Factoring brukar delas in i 2 olika tjänster: sälja fakturor eller att belåna fakturor. Vid belåning får du som företag ut cirka 70-80 % av fakturornas värde inom en dag och resterande del när kundfakturorna betalats, minus ränta baserat på 2-5 % av utnyttjat finansierat belopp. Att sälja fakturor ger i regel cirka 96 % av kundfakturans totala värde. I regel är fakturaköp dyrare än belåning och är det vanligaste alternativet för småföretag medans fakturabelåning är vanligare bland medelstora företag. Det finns dock flertalet finansbolag idag som erbjuder fakturabelåning även till småföretag.

Att använda sig av factoring & sälja fakturor

Rätt använt är factoring och faktura ett bra sätt att använda kommande intäkter för att utvecklas och expandera, till exempel genom nyanställningar. På så sätt ger du ditt företag möjligheter till högre lönsamhet. Nackdelen är då företaget slutar med factoring och kostnaderna är cirka 30 dagar före jämfört med intäkterna. Att ha koll på sin likviditet är därför viktigt för ditt företag. Var gärna ute i god tid och försök se när du kommer ha likviditetsbrist. Att ha en budget för kommande månader kan också underlätta.

Genom att sälja dina fakturor, kan du på ett bra sätt styra din likviditet. Du väljer själv vilka fakturor som ska säljas och vilka du administrerar själv och kan då kontinuerligt se över ditt likviditetsbehov. Att sälja enstaka fakturor kräver lite mer av dig som företagare då du behöver ha mer daglig koll.

Även om factoring oftare är ett dyrare finansieringsalternativ än ett vanligt banklån, får du oftast mer tjänster på köpet när du finansierar via factoring såsom, reskontrahantering, påminnelsehantering, hjälp med bokföringen av kundfordringarna samt inkasso. Detta får man t.ex inte hjälp med när man tar banklån.

Som småföretagare är att du, precis som alla andra företagare, beroende av att dina kunder betalar fakturorna och att det görs i tid. En fördel med factoring är att du säkrar dig ytterligare mot kreditrisker. De avgifter som du betalar till bank/finansbolag kan ses som en försäkring ifall dina kunder inte betalar sina fakturor. Du säljer helt enkelt bort din kreditrisk. (Det senare gäller dock inte om man nyttjar ”factoring med regress”, då detta innebär att finansbolaget enligt kontrakt säljer tillbaka fakturan till dig om din kund inte betalar).

Om du funderar på att börja använda factoring, ställ dig följande frågor:

  • Har jag full kontroll på mitt företags räkenskaper, likviditet och budget?
  • Vad ska jag använda pengarna till och hur länge planerar jag att använda factoring?
  • Sälja eller belåna – hur mycket pengar behöver jag få ut?
  • Hur bra/dåliga är min kunder på att betala?
  • Finns andra finansieringsalternativ?
    Känner du att du har bra koll på ovanstående frågor, ta kontakt med en bank eller ett finansbolag och se hur de kan hjälpa dig.

Dela

Senaste om Driva småföretag

Testa vårt bokföringsprogram!
Har du frågor? Vi ringer dig upp

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget