Dalig likviditet SpeedLedger

Dålig likviditet? 4 tips hur du kan undvika en sviktande likviditet

Att driva företag är alla gånger inte det lättaste. Ett sätt att se när det börjar gå sämre för företaget är att ha kontroll på likviditeten.

Fyra tips på hur du kan hantera dålig likviditet: