Dalig likviditet SpeedLedger

Dålig likviditet? 4 tips hur du kan undvika en sviktande likviditet

Att driva företag är alla gånger inte det lättaste. Ett sätt att se när det börjar gå sämre för företaget är att ha kontroll på likviditeten.

Fyra tips på hur du kan hantera dålig likviditet:

1. Undvik överraskningar.

Låg likviditet kan vara OK om man förutser den i god tid. Då kan du enklare be om ett tillfälligt övertrasseringsutrymme hos banken. Om däremot likviditetssvackan kommer som en överraskning kan det vara jobbigt och ditt handlingsutrymme minskar. Inte speciellt populärt hos banken så se till att ha koll så att du tidigt kan hantera din sviktande likviditet. 

2. Finns det stora poster som skapar ryckig likviditet?

Har du stora inbetalningar från enstaka kunder som är avgörande för din likviditet? Då kan fakturakredit (factoring) vara ett alternativ. Man kan också försäkra sig mot kreditförluster för att inte råka ut för otrevliga överraskningar.

3. Hur kan du förutse dålig likviditet?

För att förutse likviditeten behöver bokföringen vara uppdaterad löpande, framför allt med kund- och leverantörsfakturor. Du behöver också komplettera prognosen med större utbetalningar t.ex. löner, skatt och moms. Det kan också vara bra att göra en likviditetsbudget!

4. Vad gör du när det börjar bli tomt i kassan?

Det första du behöver göra är att ta reda på varför likviditeten blivit sämre. Först då vet du vilka åtgärder som är aktuella. Svaret hittar du oftast i balansräkningen. Det är alltså väldigt viktigt att förstå mekanismerna i sin balansräkning.

Några exempel på händelser och hur de påverkar olika poster i balansräkningen:

  • Stora inköp till kommande leveranser – varulagret ökar
  • Nyligen gjorda stora utleveranser – kundfordringarna ökar
  • Dålig lönsamhet/förluster – eget kapital minskar
sviktande likviditet

Det är extra viktigt att förstå de här fyra balansposterna och sambandet mellan dem: