Kund behov SpeedLedger

Utgå från kundbehovet

Att vara säljare är ett yrke som kräver att du gillar människor och kan läsa av kundens behov. Även fast du inte har gått en säljutbildning, så har du automatiskt en säljroll som egenföretagare. Det kräver att du är bekväm i din kundkommunikation. Men hur blir man det? Och hur får du din blivande kund att välja dig?

Först måste du förstå din egen produkt eller tjänst

Ha koll på vad du erbjuder. Vad är det jag erbjuder marknaden, vilket problem löser produkten? Vilka möjligheter finns? Det blir lättare att hitta potentiella kunder om du vet vad du erbjuder och vad som skiljer ditt erbjudande från mängden.

Nyckeln till all försäljning är att hitta ett behov som kunden har. Ha i åtanke att kunden inte alltid är medveten om att behovet finns där. Här är det viktigt att undvika förutfattade meningar som exempelvis ”denna kund är nog för gammal för att vara intresserad av att köpa en molntjänst” eller ”den här föreningen är nog för liten för att ha råd med vår produkt”. Du kan bli förvånad över vem som faktiskt blir din kund.

Att ta reda på kundens behov

Det finns bara ett sätt att ta reda på kundens behov: Fråga. Genom att leda samtalet framåt med genomtänkta frågor skapas ett ökat engagemang och kunden kan ta ställning till sin situation och komma fram till egna slutsatser. För att maximera möjligheterna att lyckas med en försäljning, räcker det inte med att ställa frågor – du måste även lyssna aktivt på kundens svar. Försöka tolka hur kunden säger saker (till exempel tonläge eller vilka typer av ord som används). Du har störst möjligheter att få till en affär om du lyssnar på kunden och anpassar det du säger till den respons du får.

Lycka till med din försäljning och kom ihåg att alltid lyssna på kunden!