Vad är omsättning och hur används det?

Omsättning är ett ord som ofta används inom bokföring och ekonomi. Med omsättning menas ett företags totala intäkter från sålda varor och tjänster under en viss period.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Omsättning

Omsättningen visar ditt företags totala försäljning

Omsättning används på olika sätt i ett företags bokföring. Framförallt visar omsättning företagets totala försäljning utan att ta hänsyn till kostnaderna som finns i företaget. Detta för att du skall kunna jämföra hur ditt företags omsättning förändrar sig mellan perioder. På så sätt kan du se om ditt företag växer eller inte. Minskad omsättning jämfört med tidigare år kan vara en indikation på att det finns något du behöver åtgärda i ditt företag. 

Bokför din nettoomsättning

Ett företags nettoomsättning är den försäljning företaget haft, minus avdrag så som skatt (ofta i första hand moms, men även punktskatter m.m.). Det är också den du skall bokföra som försäljning. Definitionen för nettoomsättning är “företagets omsättning härrörande från den primära verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.Den totala nettoomsättningen får du fram genom att summera de konton som används för försäljning i bokföringen. När man pratar om omsättning är det oftast nettoomsättning man menar. 

Hur bokförs omsättning?

Omsättning är som nämnt en summering av ett företags försäljning. Försäljningskonton ingår i kontogrupp 3, rörelsens inkomster/intäkter.  

Bra att notera är också att alla intäkter skall bokföras och ingå i omsättningen. Det gäller så väl kontant som fakturerad försäljning.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!