Utgå från kundens behov

 Att vara säljare är ett yrke som kräver att du gillar människor och kan läsa av kundens behov. Även fast du inte har gått en säljutbildning, så har du automatiskt en säljroll som egenföretagare. Det kräver att du är bekväm i din kundkommunikation. Men hur blir man det? Och hur får du din blivande kund att välja dig?

Först måste du förstå din egen produkt eller tjänst

Ha koll på vad du erbjuder. Vad är det jag erbjuder marknaden, vilket problem löser produkten? Vilka möjligheter finns? Det blir lättare att hitta potentiella kunder om du vet vad du erbjuder och vad som skiljer ditt erbjudande från mängden.

Nyckeln till all försäljning är att hitta ett behov som kunden har. Ha i åtanke att kunden inte alltid är medveten om att behovet finns där. Här är det viktigt att undvika förutfattade meningar som exempelvis ”denna kund är nog för gammal för att vara intresserad av att köpa en molntjänst” eller ”den här föreningen är nog för liten för att ha råd med vår produkt”. Du kan bli förvånad över vem som faktiskt blir din kund.

Att ta reda på vad kunden vill ha

Det finns bara ett sätt att ta reda på kundens behov: Fråga. Genom att leda samtalet framåt med genomtänkta frågor skapas ett ökat engagemang och kunden kan ta ställning till sin situation och komma fram till egna slutsatser. För att maximera möjligheterna att lyckas med en försäljning, räcker det inte med att ställa frågor – du måste även lyssna aktivt på kundens svar. Försöka tolka hur kunden säger saker (till exempel tonläge eller vilka typer av ord som används). Du har störst möjligheter att få till en affär om du lyssnar på kunden och anpassar det du säger till den respons du får.

 

Lycka till med din försäljning och kom ihåg att alltid lyssna på kunden!

 

Fler tips

Etablera förtroende
Avsluta försäljningen

  
 

[gravityform id="146" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_safari gform_wrapper' id='gform_wrapper_146' ><div id='gf_146' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_146' id='gform_146' action='/om-bokforing/driva-smaforetag/saljskolan/kundens-behov/#gf_146'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_146' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_146_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_146_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_146_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1000' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_146_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_146_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Bokforingsskolan_del1' /></li><li id='field_146_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_146_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='popin_lead_bokfskolan' /></li><li id='field_146_4' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_4' id='input_146_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='kunskapsportalen' /></li><li id='field_146_5' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_5' id='input_146_5' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/driva-smaforetag/saljskolan/kundens-behov/' /></li><li id='field_146_6' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_6'><li class='gchoice_146_6_1'> <input name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_146_6_1' tabindex='1001' /> <label for='choice_146_6_1' id='label_146_6_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_146_7' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_7'><li class='gchoice_146_7_1'> <input name='input_7.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_146_7_1' tabindex='1002' /> <label for='choice_146_7_1' id='label_146_7_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_146' class='gform_button button' value='Ja tack, skicka mig bokföringsskolan!' tabindex='1003' onclick='if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} jQuery("#gform_146").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=146&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_146' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='146' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_146' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_146' id='gform_target_page_number_146' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_146' id='gform_source_page_number_146' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_146' id='gform_ajax_frame_146' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_146').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_146');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_146').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_146').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_146').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_146').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_146').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_146').val();gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [146, current_page]);window['gf_submitting_146'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_146').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_146').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [146]);window['gf_submitting_146'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_146').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 146) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, 1]) } ); </script>