Förbrukningsmaterial

Hur du vet vad som är förbrukningsmaterial och hur det bokförs

Kunskapsportalen  >  Bokföring > Förbrukningsmaterial

Vad är förbrukningsmaterial?

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial kan lätt förväxlas. De skiljer sig dock åt på några punkter. För att något skall räknas som förbrukningsmaterial skall det, likt fallet med förbrukningsinventarier, vara av obetydligt värde. Det innebär under ett halvt prisbasbelopp. För att något skall klassas som förbrukningsmaterial ska det också ha en livslängd på under 1 år. Det är med andra ord sådant som “bara går åt”, som glödlampor, toapapper eller anteckningsblock.

Hur vet jag att det är förbrukningsmaterial?

Det är lätt att förväxla förbrukningsmaterial och inköp av material och varor. Generellt gäller att saker som bara ”går åt” i ditt företagande utan att de ger ett värde till slutprodukten är förbrukningsmaterial. Varor och material du köper in för att förädla eller utföra ditt yrke är går istället under material och varor. Vi tar ett exempel: 

En restaurang köper in 10 kg torskrygg som skall användas för att servera dess gäster. Den varan förädlas och ska bokföras mot 4010, inköp av material och varor. Samma restaurang köper också in 15 disksvampar för att hålla rent i köket. Disksvamparna blir då förbrukningsmaterial, eftersom de inte kommer ingå restaurangens försäljning. 

Det är också bra att tänka på att något som är förbrukningsmaterial för en verksamhet kan vara inköp av material och varor för en annan.

Hur bokförs förbrukningsmaterial?

Det är en kostnad och bokförs vanligtvis mot konto 5460, Förbrukningsmaterial:

vad är förbrukningsmaterial

Funderar du på skillnaden gentemot förbrukningsinventarier? I så fall kan du läsa mer om det här för artikeln om förbrukningsinventarier.