Preliminärskatt - vad är preliminärskatt?

Din preliminärskatt är en skatt som betalas in i förväg och som avräknas (tillgodoräknas) när den slutliga skatten fastställs.

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Preliminärskatt – vad är det?

Vad är preliminärskatt?

Alla företag och privatpersoner skall betala skatt på sina inkomster. Det exakta belopp i hur mycket du ska betala i skatt räknas ut av Skatteverket efter att du har lämnat in din deklaration. För att du inte skall behöva betala hela årets skatt som en klumpsumma delas din skatt upp under årets gång i form av preliminär skatt varje månad. Preliminärskatten bygger på en beräkning som gjorts i början av året på företagets preliminära resultat. Exempel på preliminär skatt är avdragen skatt på löner och ersättningar till anställda, avdragen skatt på räntor och utdelningar samt preliminär F-skatt.

Vem behöver betala preliminärskatt?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag ansvarar själv för att betala din preliminära skatt. Om verksamheten bedrivs i en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, är det den juridiska personen (alltså företaget) som betalar den preliminära skatten. Skatteverket beslutar i början av varje beskattningsår hur mycket som ska betalas i preliminärskatt.

När skall preliminärskatt betalas?

Preliminärskatt skall betalas till Skatteverket den 12:e varje månad eller den 13-14:e i de fall den 12:e inträffar på en helgdag.

Vad händer om jag inte betalar den debiterade preliminärskatten?

Om du inte betalar preliminärskatten i tid kan det medföra att du får ett underskott på ditt skattekonto och att du får betala kostnadsränta. Den obetalda skatten kan även överlämnas till Kronofogden. Obetalda skatter är dessutom ett skäl för att återkalla ditt godkännande för F-skatt, vilket kan påverka dina möjligheter att fortsätta att driva ditt företag.

Preliminärskatt i enskild firma

I den preliminära inkomstdeklarationen ska du ta upp alla inkomster och avdrag som du räknar med att ha under året. I en enskild firma är allt ditt överskott från verksamheten att beteckna som lön, och det är den summan som din skatt beräknas på. Efter att ha angett ett belopp i din preliminära inkomstdeklaration kommer en tolftedel av det angivna beloppet att betalas i skatt varje månad. I skatten ingår bland annat egenavgifter, kommunal skatt med mera. 

Lämnar du inte in någon preliminär inkomstdeklaration beräknar Skatteverket skatten enligt en schablonmetod. Du får ett besked om hur mycket F-skatt du ska betala för hela året och sedan betalar du in lika stora belopp varje månad. Om du skulle behöva ändra din debiterade preliminärskatt kan du göra det hos Skatteverket genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. 

Preliminärskatt i aktiebolag

I ett aktiebolag baseras preliminärskatten på hur mycket lön som tas ut i företaget och är inte att förväxla med skatt på årets resultat. 

Som ägare av ett aktiebolag är det du själv som bestämmer din lön. I ett aktiebolag kan du själv välja om du vill ta ut all vinst i form av lön eller om du vill spara pengar i verksamheten för att tex ta ut utdelning. I din preliminära inkomstdeklaration anger du hur mycket lön du planerar att plocka ut från ditt aktiebolag och Skatteverket räknar då ut hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala.

Preliminärskatt för anställda

Som anställd i ett företag betalar du också debiterad preliminärskatt. Som anställd är det din arbetsgivare som drar av den preliminära skatten från din bruttolön och inget som du själv löser. På inkomster från huvudarbetsgivaren (den som under året normalt betalar ut den högsta inkomsten) görs skatteavdrag enligt skattetabell eller beslut från Skatteverket. På sidoinkomster (inkomster som inte är den anställdes huvudinkomst) dras skatt med 30%.

Nystartade får 50% rabatt

Enkelt Bokförings- och faktureringsprogram där rådgivning ingår. Våra kunder känner sig som proffs!

Ändra preliminärskatt?

Om du behöver ändra din debiterade preliminärskatt gör du det genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Tanken är inte att du varken skall betala för mycket eller för lite preliminärskatt. Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration och få ett nytt beslut om debiterad preliminärskatt hur många gånger som helst.

Uppskov med betalningen

När du startar ett helt nytt bolag har du möjlighet att få uppskov med betalning av din preliminärskatt i tre månader. När du ansöker i samband med att du registrerar ditt företag. Det går inte att få uppkskov om du startar enskild firma med förlängt räkenskapsår.

Hur beräknas den slutgiltiga skatten?

När du lämnar in din inkomstdeklaration redovisar du företagets intäkter och kostnader i en bilaga. Skatteverket stämmer sedan av din preliminära skatt mot din slutliga skatt. företaget får därefter besked om de har betalat in för mycket eller för lite skatt baserat på preliminärskatten. Har det kommit in mindre preliminär skatt än den slutliga skatten måste du betala in mellanskillnaden till ditt skattekonto

Har du betalat mer i preliminär skatt än den slutliga skatten får du tillbaka mellanskillnaden. Många nystartade företagare väljer att uppge att de inte kommer tjäna några pengar under de första räkenskapsåret och betalar därmed inte heller någon preliminärskatt under året, men om de trots det ändå gör ett positivt resultat så kommer de behöva betala en restskatt. Det är viktigt att du lägga undan en del av vinsten för att kunna betala restskatten ifall du betalat för lite i preliminärskatt.

Hur bokför inbetalning av preliminärskatten?

Detta bokförs som F-skatt, läs mer om hur detta bokförs i vår artikel: vad är F-skatt