Vad är förbrukningsinventarier?

Vad är en förbrukningsinventarie och varför är det just det?

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Förbrukningsinventarier

Vad är förbrukningsinventarier?

kostnaderinnanstartheaderblogg

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp. 

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial. 

Varför är det en förbrukningsinventarie?

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av förbrukningsinventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Hur bokföra förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är en kostnad som vanligtvis bokförs mot konto 5410. 

förbrukningsinventarien

Vill du veta mer om hur du bokför förbrukningsmaterial? Läs mer om det här.