BOKFÖR GRATIS I 6 MÅNADER*
* Vid köp av 12 mån efter provperiod. Gäller endast nya kunder.
BOKFÖR GRATIS I 6 MÅNADER*
* Vid köp av 12 mån efter provperiod. Gäller endast nya kunder.

Vad är balansräkning & resultaträkning? Förklaring med exempel

För att kunna följa sitt företags status är det viktigt att ha möjlighet att ta fram korrekt balansrapport och resultatrapport från sitt bokföringsprogram. Din resultat- och balansrapport ligger till grund för din resultat- och balansräkning.