Faktureringsmetoden - så fungerar den

Du kan inte blanda mellan bokföringsmetoder utan måste hålla dig till den bokföringsmetod som står angiven på ditt registreringsbevis från Skatteverket. Här går vi igenom faktureringsmetoden.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Faktureringsmetoden och kontantmetoden

Hur vet du om du ska använda faktureringsmetoden?

Kontantmetoden får endast mindre företag använda, men det enklaste sättet att ta reda på vilken bokföringsmetod du har är att titta på ditt registreringsbevis från Skatteverket. Där står det.

Som förening har du inte alltid ett registreringsbevis från Skatteverket. Då går du istället efter styrelsens beslut och hur bokföringen har skötts innan.

Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!

Varför kallas det faktureringsmetoden?

Fakturametoden kallas ibland faktureringsmetoden eller bokför fakturor direkt. Huvudprincipen är att fakturor bokförs direkt när en faktura eller liknande handling skapas eller tas emot av dig som företagare.

Vitsen med det är att kostnader och intäkter bokförs på det datum då kostnaden, respektive intäkten infaller, det vill säga fakturadatumet. Det anses ge en mer direkt uppdaterad bild av företagets verksamhet, än om fakturor bokförs på betaldatum.

Metoden att bokföra fakturor direkt innebär i praktiken att varje faktura bokförs vid två tillfällen – en gång när den utfärdas/mottas, och en gång när den betalas.

För kundfakturor gäller då:

  • När fakturan utfärdas bokas intäkt mot fordran
  • När fakturan betalas bokas fordran mot bankkonto (eller liknande)

För leverantörsfakturor gäller:

  • När fakturan mottages bokas kostnad mot skuld
  • När fakturan betalas bokas skuld mot bankkonto (eller liknande)

Metoden att bokföra fakturor direkt betyder också normalt att man redovisar moms enligt detta mönster dvs. med faktureringsmetod för moms.

Hur fungerar fakturametoden?

Faktureringsmetoden är det traditionella sättet att bokföra.

faktureringsmetod kostnad

När du får en faktura som du ska betala bokför du att du har fått den och därmed har en skuld till en leverantör. Skulden kallas för leverantörsskuld. Det kallas skuld eftersom du ska betala men ännu inte har gjort det. När du sedan betalar fakturan, vilken ju kan ske långt senare, bokför du att din skuld försvinner och är utbetald.

faktureringsmetod intakt
Det motsatta sker när du skickar en faktura som en av dina kunder ska betala. När du ställer ut en faktura till en kund bokför du att du förväntar dig att du ska få betalt, du har alltså en fordran. Den här fordringen kallas för kundfordring. När kunden sedan betalar bokför du att du blir av med fordran och har fått betalt.

I din bokföring kan du alltså både se obetalda fakturor som du ska betala, fakturor som du har betalat, obetalda kundfakturor som dina kunder ska betala in till dig och inbetalningar som du har fått från dina kunder.

Du måste använda faktureringsmetoden om…

…du har en nettoomsättning över 3 miljoner kronor.

Annat namn för faktureringsmetoden: Fakturametod.

Vad skall du tänka på när du formulerar din affärsidé? 

Ladda ner vår guide och testa den för dig själv!

  • När du – som representant för ett företag eller motsvarande – anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Förslag på arbetssätt - fakturametoden

Med metoden ”bokföra fakturor direkt” (faktureringsmetoden) bokförs fakturorna två gånger: en gång direkt när de utfärdas/mottages och en gång när de betalas. Fakturorna vandrar från bevakningsflikarna 2, 3 och 4 och vidare till flik 1. Sedan bokförs de via autokonteringen eller manuell kontering: ena kopian i utfärdande- /mottagandedatumordning, den andra i betaldatumordning.

Kundfakturor

När du skickar en kundfaktura: