Bokföring – det kräver lagen

Vem är bokföringsskyldig?

  • Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar har alltid bokföringskrav
  • Fysisk person som har enskild firma är bokföringsskyldig

Därför ska du bokföra

Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i en verksamhet och det är viktigt för att kunna:

  • mäta resultat för att ha koll på hur du ligger till
  • utvärdera ekonomisk ställning för att veta när och hur mycket du ska investera
  • rapportera till myndigheter, till exempel Skatteverket

Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och enskilda firmor har bokföringskrav. Även ideella föreningar med tillgångar på över 1,5 miljoner kronor, eller som bedriver någon form av näringsverksamhet, är bokföringsskyldiga. Att vara bokföringsskyldig innebär att du är skyldig att löpande registrera alla händelser, upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning varje år, samt spara alla underlag och all bokföring i minst 7 år.

Vad innebär bokföringsskyldigheten?

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Allmänt om vad bokföringsskyldighet innebär:

  • att löpande bokföra alla affärshändelser, så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
  • att se till att det finns verifikationer och underlag för alla händelser i din bokföring
  • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt i minst 7 år
  • att upprätta årsbokslut eller årsredovisning

Varje ekonomisk händelse i din verksamhet är det bokföringskrav på. Det kan vara en tillgång eller skuld som förändras, eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska alltid grunda sig på en skriftlig handling, det vill säga ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation. En verifikation kan vara en faktura, kvitto eller en intern transaktion, till exempel avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från företagskontot till kassan ska ett underlag skapas. Sätt gärna en konteringsstämpel på verifikationen, så att du kan anteckna hur du tänker bokföra den. Tänk på att hålla isär din privata ekonomi och din verksamhets ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska dock bokföras.

Lycka till med din bokföring! Kom ihåg att som kund hos SpeedLedger ingår att du får hjälp med dina bokföringsfrågor!