Verifikationspärm SpeedLedger

Verifikationspärmen

Verifikationspärm? Behöver jag det? Även om du sköter din bokföring via ett bokföringsprogram på Internet, behöver du fortfarande löpande spara dina underlag för bokföringen i 7 års tid i en verifikationspärm. Hur du väljer att organsiera din pärm är frivilligt. Här kommer ett förslag på hur ett litet företag kan jobba med en och samma pärm, för alla fakturor och verifikationer.

Vi rekommenderar att du skaffar följande flikar för att sortera:

  1. Verifikationer
  2. Kundfakturor – obetalda
  3. Leverantörsfakturor – obetalda, inlagda för betalning
  4. Leverantörsfakturor – obetalda, ej inlagda för betalning

Förslaget innebär att man har en verifikationsserie. För ett litet företag räcker det ofta med en pärm. Om den blir full kan man med fördel flytta över de äldsta verifikationerna i en annan pärm. Det finns många fördelen med att ha ett bokföringsprogram på Internet. Bland annat innebär det att du inte behöver göra säkerhetskopior på din bokföring själv. Du når också din bokföring från vilken dator som helst. Tänk på att du har ditt bokföringsprogram på Internet, men måste se till att pärmar och underlag finns sparade på ett säkert ställe, ifall brand eller inbrott skulle ske.

Dela