Löpande bokföring - vi lär dig grunderna

Vad är bokföring?

I den här artikeln går vi igenom grunderna i bokföring & hur du bokför

I vår guide har du tillgång till:
  • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.


    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Bokföring på 10 min - ladda ner vår guide

Som företagare är kunskap en trygghet när man driver verskamhet. När det kommer till bokföring och vad det är och hur du bokför, så finns det så klart bokföringsprogram som hjälper dig på vägen. Men vi på SpeedLedger älskar företagare och vill att de skall kunna sköta sin ekonomi själva, vill ju så klart bjuda på gratis kunskap.

Vi har summerat allt du kan behöver för att lära dig mer om kunskap i en överskådlig PDF. För att ta del av vår PDF så anger du din e-post, så får du fakturamall gratis att ladda ner på mailen.
Skapa konto redan idag, du testar alltid gratis
Vill du sköta din bokföring själv?

Vad är bokföring? Grunderna i löpande bokföring

Med löpande bokföring visar man hur finansiella medel rör sig i en verksamhet. När du bokför idag använder du dig av samma principer som handelsmännen i Florens, som uppfann den dubbla bokföringen, gjorde i slutet av 1400-talet. Skillnaden i dag är att du inte är tvungen att göra alla beräkningar själv. Det finns bokföringsprogram som gör beräkningar åt dig och dessutom kan du göra det online och slippa ha med dig en stor bokföringsbok hela tiden.

Vad är bokföring?

Om du tar en titt på hur Skatteverket beskriver bokföring, handlar det om att det ska finnas skriftliga bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Det här betyder att du ska kunna följa vad som hänt i ett företag och att det ska finnas underlag i form av till exempel kvitton eller fakturor. 

Debet och kredit

När du pratar om bokföring kommer du allt som oftast in på debet och kredit, något som många upplever som krångligt och svårt. Egentligen är det inte så svårt, utan en del i den internationella standarden för bokföring som heter dubbel bokföring.

Det innebär att alla händelser bokförs, eller berör minst två bokföringskonton och bygger på att pengar eller tillgångar hela tiden rör sig från ett ställe till ett annat.

Debet och kredit är två centrala begrepp inom bokföring och representerar egentligen inte mer än vänster och höger sida i en så kallar t-kontouppställning. När du bokför kommer du även i kontakt med så kallade bokföringskonton som representerar olika poster i företaget ,till exempel bankkonto, försäljning, inventarier, inköpskostnader och så vidare.

Dessa konton debiteras och krediteras för att visa att saldot ökar eller minskar. Beroende på vilken sorts konto det är ökar det eller minskar i antingen debet eller kredit. I kommande avsnitt kommer vi att gå igenom hur det fungerar och hur du ska tänka när du väljer bokföringskonto.

Exempel:

Om du säljer någonting till mig och jag betalar dig så kommer det in pengar på ditt bankkonto. Då ökar saldot på bankkontot vilket betyder att det kontot debiteras. Pengarna kommer från försäljning, vilket betyder att det kontot krediteras.

Du bokför i huvudsak för att kunna följa den ekonomiska utvecklingen i din verksamhet och för att ha underlag som du kan redovisa till olika intressenter, till exempel styrelsen eller Skatteverket. Driver du eget småföretag är det viktigt att ha koll på företagets ekonomiska situation för att kunna planera verksamheten med bra förutsättningar. Ett bra sätt att få struktur och ordning på företags ekonomi är bland annat att göra budget och att löpande göra sin bokföring.

Vad skall du ha bokföring till?

Bokföringen visar dig som företagare hur det går för dig. Utan bokföring kan du inte se om företaget går bra eller dåligt. Det därför att säga att bokföringen blir en kompass och vägvisare för när det är dags att gasa eller bromsa. Till på det är det ju även lag på att du måste ha en bokföring för ditt företag, vilket gör det lite svårt att komma ifrån. Din bokföring används även som grund för deklarationen samt skatt och moms. Har du ett aktiebolag används bokföringen även i din årsredovisning, som är en offentlig handling som vem som helst kan begära ut.

Hur ofta behöver du bokföra?

Bokföringslagen säger att bokföring ska ske i rimlig tid och att du bör bokföra kontinuerligt. Särskilt viktigt blir detta när du har en dagskassa. Då ska du bokföra senast dagen efter att försäljningen har ägt rum. Du som bokför själv behöver har koll på alla papper och annat material som du använder i bokföringen samt se till att allt är läsbart och sorterat. Bokföring ska sparas i sju år och då är det bra att komma ihåg var du lagt allting.
Lopande bokforing SpeedLedger

Löpande bokföring - vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring kan göras på två sätt. Det finns med andra ord två olika bokföringsmetoder.
 

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum. Verifieringen kallas en verifikation. Exempel på verifiering till en affärshändelse kan vara ett kvitto, faktura eller en reseräkning.

De kontanta in- och utbetalningarna ska bokföras senast nästkommande arbetsdag enligt god redovisningssed.

Två exempel på att sköta sin löpande bokföring

Löpande bokföring kan göras på två sätt. Det finns med andra ord två olika bokföringsmetoder. Den ena metoden heter kontantmetoden, eller bokslutsmetoden. Metoden innebär att affärshändelserna kostnadsförs på betalningsdatumet, det vill säga du bokför när du betalar eller får in pengar till organisationen.

Den andra metoden heter fakturametoden och innebär att du bokför upp inkommande och utgående fakturor på fakturadatumet, eller ankomstdagen, som kundfordringar eller leverantörsskulder. När pengarna för fakturan kommer in (kundfaktura) eller går ut (leverantörsfaktura) från bankkontot, bokförs kundfordringen eller leverantörsskulden bort.

Ett exempel på hur kontantmetoden kan se ut:

  Debet Kredit
1930 Bankkonto 1000 kr  
3010 Försäljning   800 kr
2611 Utgående moms   200 kr

Exempel på hur faktureringsmetoden kan se ut, med en faktura till kund:
Steg 1: Fakturadatumet, Steg 2: Betalningsdatumet

Exempel nr. 2 på faktureringsmetoden, faktura från leverantör:

Steg 1: Fakturadatumet, Steg 2: Betalningsdatumet

Faktura till kund Debet Kredit
1510 Kundfordringar 1000 kr  
3010 Försäljning   800 kr
2611 Utgående moms   200 kr

  Debet Kredit
1930 Bankkonto 1000 kr  
1510 Kundfordringar   1000 kr

Faktura från leverantör Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   1000 kr
4010 Inköp varor 800 kr  
2641 Ingående moms 200 kr  

  Debet Kredit
1930 Bankkonto   1000 kr
2440 Leverantörsskulder 1000 kr  

Varför skulle jag vilja bokföra själv?

Att sköta sin egen bokföring är mycket roligare än vad många tror. När du sköter din egen bokföring med ett bokföringsprogram kan du följa i realtid hur det går för företaget och du slipper vänta på att någon annan ska sammanställa, analysera eller rapportera. Du kan enkelt läsa av om du kommer gå med vinst eller förlust. Du har också lättare att identifiera saker som kanske inte skulle vara enkla att upptäcka annars, så som kostnader som kanske blev större än du räknat med. Kanske behöver du göra prisjusteringar för att öka lönsamheten, eller så har du kunder som inte betalar i tid.

Det kan också vara bra att veta att du alltid är personligt ansvarig för din bokföring även om du lämnar bort den. Och det är väldigt mycket enklare att ta ansvar för någonting som man själv har insyn i.

Bokföringen behöver vara varken svårt eller krångligt men visst kan det vara mycket nytt i början. Därför har vi samlat information om de mest grundläggande begreppen och principerna när det gäller bokföring som vi hoppas att du kan få nytt av.

Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring

Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett kostnadsfritt webinarium om de vanligaste bokföringsfrågorna för dig som är småföretagare. Välkommen att boka en plats och läsa mer om kursen.