Att bokföra i förening

En ideell förening är bokföringsskyldig om den uppfyller vissa krav

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Bokföra i förening

Bokföring i förening

En ideell förening är bokföringsskyldig om den uppfyller något av nedanstående krav:

  • Föreningen bedriver näringsverksamhet
  • Föreningen är moderföretag i en koncern
  • Föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kr

Även ifall något av ovan krav inte är uppfyllda rekommenderas att bokföra ändå och då gärna i ett praktiskt bokföringsprogram som underlättar arbetet för kassören. Det är bra för att ha koll på ekonomin och för att kunna visa för medlemmar, banker och andra som kan vara intresserade av vart pengarna i föreningen tar vägen. Ifall du är tveksam vad som gäller för bokföring i er förening så bör du utgå ifrån att ni är bokföringsskyldiga.

Tips för bokföring i förening är – när du bokför är att bokföra regelbundet och inte vänta till slutet av månaden. Det kan medföra att du blir osäker på händelser som ligger bakåt i tiden och hur dessa skall bokföras. Detta innebär också att det inte är god redovisningssed. När du bokför regelbundet kan du enkelt ha god kontroll över föreningens ekonomi. Se även till att du har ordning på föreningens verifikationer då det sparar tid ifall du behöver söka efter information. Se till att fakturera löpande. Tänk på den tid det tar innan pengarna kommer in.

Vid bokföringsskyldighet ska föreningen följa bokföringslagen och Bokföringsnämndens riktlinjer där alla affärshändelser skall bokföras löpande och det ska finnas verifikationer till varje bokföringspost. Räkenskaperna skall även arkiveras i 7 år. Ett årsbokslut, förenklat årsbokslut och eventuellt en årsredovisning skall upprättas för varje räkenskapsår.

Kontoplan, balansrapport och resultatrapport

När du gör bokföring i förening så bokför du föreningens händelser med hjälp av en kontoplan. En kontoplan består av bokföringskonton som används för att bokföra de olika händelserna i föreningen. I ditt bokföringsprogram bör du kunna välja en kontoplan som är anpassad till bokföringen i föreningar och där det finns möjlighet att lägga till, ta bort eller justera bokföringskonton. Kontoplanen underlättar bokföringen och gör det enkelt att jämföra siffrorna mellan de olika räkenskapsåren med hjälp av en balansrapport och en resultatrapport.
Balansrapporten visar föreningens tillgångar och skulder exempelvis bankkonto och kontantkassa och resultatrapporten visar intäkterna och kostnaderna som innefattar exempelvis medlemsavgifter och bidrag.

Läs mer om hur balans- och resultatrapporterna funkar.

Kassör i ideell förening

Kassören är den person som har hand om de ekonomiska uppgifterna och bör därmed ha intresse och engagemang i föreningen och kunna upprätta en resultaträkning, balansräkning och ett eventuellt bokslut . Resultat- och balansräkning är förenklingar av resultat- och balansrapport. Arbetsuppgifterna innebär att löpande informera de övriga i föreningen om det ekonomiska läget samt att söka bidrag från exempelvis kommun eller organisationer. Kassören hjälper även till vid styrelsens beslut och planering kring ekonomin. Tillsammans med ordförande är kassören ofta firmatecknare.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!