Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum. Verifieringen kallas en verifikation. Exempel på verifiering till en affärshändelse kan vara ett kvitto, faktura eller en reseräkning.

De kontanta in- och utbetalningarna ska bokföras senast nästkommande arbetsdag enligt god redovisningssed.

Två sätt att sköta sin löpande bokföring

Löpande bokföring kan göras på två sätt. Det finns med andra ord två olika bokföringsmetoder. Den ena metoden heter kontantmetoden, eller bokslutsmetoden. Metoden innebär att affärshändelserna kostnadsförs på betalningsdatumet, det vill säga du bokför när du betalar eller får in pengar till organisationen.

Den andra metoden heter fakturametoden och innebär att du bokför upp inkommande och utgående fakturor på fakturadatumet, eller ankomstdagen, som kundfordringar eller leverantörsskulder. När pengarna för fakturan kommer in (kundfaktura) eller går ut (leverantörsfaktura) från bankkontot, bokförs kundfordringen eller leverantörsskulden bort.

Ett exempel på hur kontantmetoden kan se ut:

 

  Debet Kredit
1930 Bankkonto 1000 kr  
3010 Försäljning   800 kr
2611 Utgående moms   200 kr

 

Exempel på hur faktureringsmetoden kan se ut, med en faktura till kund:
Steg 1: Fakturadatumet, Steg 2: Betalningsdatumet

Exempel nr. 2 på faktureringsmetoden, faktura från leverantör:

Steg 1: Fakturadatumet, Steg 2: Betalningsdatumet

 Faktura till kund Debet Kredit
1510 Kundfordringar 1000 kr  
3010 Försäljning   800 kr
2611 Utgående moms   200 kr
  Debet Kredit
1930 Bankkonto 1000 kr  
1510 Kundfordringar   1000 kr
 Faktura från leverantör Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   1000 kr
4010 Inköp varor 800 kr  
2641 Ingående moms 200 kr  
  Debet Kredit
1930 Bankkonto   1000 kr
2440 Leverantörsskulder 1000 kr  

 

Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring

Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett kostnadsfritt webinarium om de vanligaste bokföringsfrågorna för dig som är småföretagare.

Välkommen att boka en plats och läsa mer om kursen.

Läs mer