Löpande bokföring

Löpande bokföring kan göras på två sätt. Det finns med andra ord två olika bokföringsmetoder.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Löpande bokföring

Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum. Verifieringen kallas en verifikation. Exempel på verifiering till en affärshändelse kan vara ett kvitto, faktura eller en reseräkning.

De kontanta in- och utbetalningarna ska bokföras senast nästkommande arbetsdag enligt god redovisningssed.

Två exempel på att sköta sin löpande bokföring

Löpande bokföring kan göras på två sätt. Det finns med andra ord två olika bokföringsmetoder. Den ena metoden heter kontantmetoden, eller bokslutsmetoden. Metoden innebär att affärshändelserna kostnadsförs på betalningsdatumet, det vill säga du bokför när du betalar eller får in pengar till organisationen.

Den andra metoden heter fakturametoden och innebär att du bokför upp inkommande och utgående fakturor på fakturadatumet, eller ankomstdagen, som kundfordringar eller leverantörsskulder. När pengarna för fakturan kommer in (kundfaktura) eller går ut (leverantörsfaktura) från bankkontot, bokförs kundfordringen eller leverantörsskulden bort.

Ett exempel på hur kontantmetoden kan se ut:

 

 DebetKredit
1930 Bankkonto1000 kr 
3010 Försäljning 800 kr
2611 Utgående moms 200 kr

 

Exempel på hur faktureringsmetoden kan se ut, med en faktura till kund:
Steg 1: Fakturadatumet, Steg 2: Betalningsdatumet

Exempel nr. 2 på faktureringsmetoden, faktura från leverantör:

Steg 1: Fakturadatumet, Steg 2: Betalningsdatumet

 Faktura till kundDebetKredit
1510 Kundfordringar1000 kr 
3010 Försäljning 800 kr
2611 Utgående moms 200 kr
 DebetKredit
1930 Bankkonto1000 kr 
1510 Kundfordringar 1000 kr
 Faktura från leverantörDebetKredit
2440 Leverantörsskulder 1000 kr
4010 Inköp varor800 kr 
2641 Ingående moms200 kr 
 DebetKredit
1930 Bankkonto 1000 kr
2440 Leverantörsskulder1000 kr

Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring

Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett kostnadsfritt webinarium om de vanligaste bokföringsfrågorna för dig som är småföretagare. Välkommen att boka en plats och läsa mer om kursen.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!