Fakturametoden


Fakturametoden kallas ibland faktureringsmetoden eller bokför fakturor direkt. Huvudprincipen är att fakturor bokförs direkt en faktura eller liknande handling skapas eller tas emot av dig som företagare.

Vitsen med det är att kostnader och intäkter bokförs på det datum då kostnaden, respektive intäkten infaller, det vill säga fakturadatumet. Det anses ge en mer direkt uppdaterad bild av företagets verksamhet, än om fakturor bokförs på betaldatum.

Metoden att bokföra fakturor direkt innebär i praktiken att varje faktura bokförs vid två tillfällen – en gång när den utfärdas/mottas, och en gång när den betalas.

För kundfakturor gäller då:

  • När fakturan utfärdas bokas intäkt mot fordran
  • När fakturan betalas bokas fordran mot bankkonto (eller liknande)

För leverantörsfakturor gäller:

  • När fakturan mottages bokas kostnad mot skuld
  • När fakturan betalas bokas skuld mot bankkonto (eller liknande)

Metoden att bokföra fakturor direkt betyder också normalt att man redovisar moms enligt detta mönster dvs. med faktureringsmetod för moms.