Grundbokföring och huvudbokföring – förklaring av begreppen

Grundbokföring

Grundbokföring innebär att bokföringen sköts löpande och i registreringsordning. Med registreringsordning menas helt enkelt den ordningen som händelserna har registrerats i bokföringen. För kontanta in- och utbetalningar ska dessa bokföras senast nästkommande arbetsdag.

Alla händelser i grundbokföringen skall innehålla följande:

  • Datum då händelsen ägde rum
  • Verifikationsnummer
  • Text om vad händelsen avser
  • Debet och kredit skall gå jämnt upp i verifikationen

Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring

Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett kostnadsfritt webinarium om de vanligaste bokföringsfrågorna för dig som är småföretagare.

Välkommen att boka en plats och läsa mer om kursen.

Läs mer

Huvudbokföring

Huvudbokföring innebär att att bokföringen skall göras systematiskt. Det betyder att bokföringen skall göras på olika bokföringskonton. Genom att bokföra på olika bokföringskonton är det enkelt att följa verksamhetens ekonomi och se vilka tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som bokförts upp. Denna information går att få ut från ett bokföringsprogram i form av en balansrapport, resultatrapport, huvudbok och verifikationslista.

Bokföringslagen säger följande:
”1 § Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta ska ske så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.”

För att göra en lång historia kort…

…ska du bokföra med olika bokföringskonton (från BAS-kontoplanen) och det ska ske i den ordning som händelserna sker i verkligheten. Knepigare än så är det inte. Ett tips från vår support här på SpeedLedger är att sätta sig ner och göra sin bokföring en gång i veckan, eller åtminstone en gång i månaden om din verksamhet är liten.