Försäljning utomlands -
vad gäller & hur redovisas momsen?

Det finns många olika saker du ska tänka på när du ska sälja till utlandet. Vi reder ut det viktigaste här!

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen > Betala och ta betalt > Försäljning utomlands

Försäljning av varor till EU-länder

När du säljer varor till andra EU-länder debiterar du ingen svensk moms, om din kund är ett företag och har ett momsregistreringsnummmer. Momsregistreringsnumret kallas inom EU för VAT-nummer. VAT-numret anger du på fakturan till din kund. Om din kund saknar ett giltigt VAT-nummer lägger du istället på vanlig svensk moms på fakturan. Det gör du även om du säljer till en privatperson i ett annat EU-land, eftersom privatpersoner inte har VAT-nummer.

Din kund, det vill säga köparen, redovisar momsen i sitt land. När du gör din momsredovisning redovisar du beloppet som du fakturerade i ruta 35 (försäljning av varor till ett annat EU-land) på din momsdeklaration.

Det finns alltså ett antal krav för att du ska få sälja varor momsfritt till andra EU-länder:

  • Köparen ska vara momsregistrerad i sitt land (det vill säga ett företag eller annan sorts organisation).
  • Köparen ska ha ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer).
  • Varan du säljer ska transporteras från Sverige till köparens land av ett fraktbolag. Köparen kan alltså inte hämta varan själv i Sverige, då blir det svårt att bevisa att varan lämnat Sverige.

Du måste kunna visa att köparen var momsregistrerad i annat EU-land vid tidpunkten för leveransen. Du behöver även  kunna visa att varan transporterats till ett annat EU-land. Det behöver dock inte vara landet där köparen är momsregistrerad.

Du kan enkelt kontrollera om ett VAT-nummer är giltigt under

Vid fakturering ska både ditt och köparens momsregistreringsnummer (VAT-nr) anges på fakturan. Ingen moms ska skrivas ut fakturan. Istället ska man ange Intra community supply of goods, för att visa att köparen ska beräkna och betala momsen på det fakturerade beloppet.

Lämna en periodisk sammanställning

Har du sålt varor momsfritt till en köpare med VAT-nummer i ett annat EU-land, ska du varje månad lämna in uppgifter till Skatteverket. Det gör du i en så kallad periodisk sammanställning som listar värdet av dina varuleveranser.

Försäljning av varor till länder utanför EU (tredje land)

Vid försäljning till länder utanför EU anger du ingen moms alls på fakturan. Tullverket är den myndighet som svarar på frågor om försäljning till länder utanför EU. På fakturan ska det framgå varför moms inte debiteras. På fakturan anges Export, outside-community supply of goods.

Tjänsteförsäljning

Det är inte bara produkter du kan sälja till utlandet, tjänster har också momsregler som ska följas. Grundregeln är att en tjänst beskattas (det vill säga du tar ut moms på tjänsten) i det land som tjänsten konsumeras eller förbrukas. Det gäller oavsett om köparen bor i eller utanför EU.

Försäljning till näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare, är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där köparen är etablerad. Moms ska inte faktureras om köparen är en näringsidkare i ett annat land än Sverige. Om köparen har ett VAT-nummer/momsregistreringsnummer visar det att de är näringsidkare. Även juridiska personer, till exempel bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner, som inte bedriver näringsverksamhet anses som näringsidkare om de är momsregistrerade och har ett VAT-nummer.

Privatpersoner är inte näringsidkare.

När försäljning gjorts av en tjänst utan svensk moms till ett annat EU-land, måste uppgiften lämnas till Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning. För att kunna sälja momsfritt måste köparen ha ett giltigt VAT-nummer i det aktuella EU-landet.

Fakturera online

Speedledgers faktureringsprogram har du allt du behöver för den moderna företagaren. Färdiga fakturamallar så du snabbt kan vara igång och självklart kostnadsfri rådgivning om du har några funderingar.

Försäljning till privatpersoner

Vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare, till exempel privatpersoner, ska försäljningen beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att när du säljer till en privatperson ska svensk moms debiteras oavsett i vilket land köparen finns.

Aktiviteter som anses omsatta i Sveriger

För följande tjänster gäller att de anses omsatta i Sverige och säljaren ska redovisa moms här:

  • Kulturella och konstnärliga aktiviteter
  • Idrottsaktiviteter
  • Vetenskapliga aktiviteter
  • Pedagogiska aktiviteter
  • Aktiviteter av underhållningskaraktär
  • Konferenser, mässor och utställningar
  • Restaurang- och cateringstjänster

När en näringsidkare köper tillträde till ett evenemang i Sverige, så ska denna tjänst anses omsatt i Sverige. Säljaren ska redovisa moms för evenemanget. Med att köpa tillträde menas att du får rätten att närvara vid ett evenemang, i utbyte mot en biljett eller betalning och det gäller oavsett hur betalningen erläggs. När man anordnar utbildnings- och vetenskapliga evenemang, till exempel konferenser och seminarier, ska utgående moms ingå i priset för evenemanget.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!