Semesterlön SpeedLedger

Så bokför du semesterlöner

Så här bokför du semesterlöner

Även om du bokför lönerna själv eller om du använder dig av ett löneprogram så kan det vara bra att veta hur det går till. Om du har en enskild firma utan anställda ska du inte bokföra någon lön. Det som är din vinst betalar du istället egenavgifter och skatt på. Resten är din nettolön.

Om du eller någon annan anställd tar ut pengar under månaden bokför du det mot bokföringskonto 1610 Förskott till anställda. När månaden är slut betalar du ut resterande av din bruttolön. I autokonteringen väljer du avancerad kontering och bokför enligt exemplet nedan.

Vid löneutbetalning ska. 7210 löner till företagsledare eller löner till 7010 kollektivanställda bokföras mot utbetalningen i banken och 2710 personalskatten. Det du är skyldig till Skatteverket för 2940 arbetsgivare avgifter bokförs mot 7510 arbetsgivare avgifter. Du kan även välja att lägga till innestående semesterlön för att ge en mer rättvis bild av hela året, eller välja att göra det i slutet av året.

Här är ett exempel utan semesterlön:

Här är ett exempel med semesterlön:

Månaden efter löneutbetalningen, runt den 12:e, betalar du in personalskatten och arbetsgivaravgifterna. Inte för semesterlönerna. Det bokför du så här:

Du kan också se hur mycket lön du kan ta ut varje månade med verktyget Lönekalkylatorn, eller läsa mer om hur du bokför lön i vår kunskapsportal.