Aktiekapital SpeedLedger

Aktiekapital – vad är aktiekapital och hur bokförs det?