Så bokför du lön till anställd

När du betalar ut lön till en anställd, betalar du även sociala avgifter och skatt på den lön du betalat ut. Kom ihåg att du som driver en liten enskild firma inte plockar ut lön till dig själv. Då heter det istället eget uttag.

Så hur bokförs lön egentligen?

 

Ungefär så här brukar det gå till för en liten arbetsgivare:

 • Du räknar ut hur mycket lön som ska betalas ut.
 • Du betalar ut nettolönen (den summa som den anställda ska ha i handen)
 • Du bokför löneutbetalningen och att du kommer att betala ut skatt och sociala avgifter till Skatteverket.
 • Du betalar in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.
 • Du bokför själva utbetalningen av skatt och sociala avgifter.

Med andra ord: När du gör överföringen till den anställda bokför du både upp att du har fört över pengar och att du har en skuld på skatt och sociala avgifter, som ska till Skatteverket vid senare tillfälle. När du sedan gör överföringen till Skatteverket bokför du bort den skuld på skatt och sociala avgifter, som du bokförde upp när du gjorde utbetalningen till den anställda.

 

Bokföringen skapas redan i banken – testa gratis

Kopplingen till banken skapar din bokföring automatiskt. Inga debiteringsuppgifter lämnas när du skapar kontot. 

Läs mer!

Bokföringskonton som du behöver för att bokföra lön

Aktiebolag (även ägare), enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag använder alla samma bokföringskonton. Här är de bokföringskonton du behöver för att bokföra lön till en anställd:

 • 2710 Personalskatt
 • 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare
 • 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
 • 7510 Lagstadgade sociala avgifter

lön till en anställd

 

 

 

Så bokför du löneutbetalningen

I samband med att lön betalas ut till den anställda bokför du den anställdas skatt och sociala avgifterna.

I följande exempel uppgår bruttolönen (lön innan skatt och avgifter) till 20 000 kr, skatten är 31% och sociala avgifter är 31,42% av bruttolönen. Nettolönen, det vill säga det den anställda får i handen är 13 800 kr, skatten uppgår till 6 200 kr och sociala avgifter uppgår till 6 284 kr. Nettolönen + skatt och sociala avgifter blir själva lönekostnaden för ditt företaget, det vill säga bruttolönen plus arbetsgivaravgiften på totalt 26248 kr.

 

Så bokför du lön till en anställd

 • Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän.
 • Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt.
 • De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Är du osäker på vilken procentsats du ska använda vid beräkning av sociala avgifter? Skattesatsen kan variera och beror på vilken kommun och i vilket område du bor. På Skatteverket hemsida har du läsa mer om arbetsgivaravgifter.

 

Så bokför du utbetalningen till Skatteverket

När du har betalat ut lönen och bokfört den ska betalning av skatt och sociala avgifter till Skatteverket göras. I exemplet nedan är 1930 Företagskonto med, men där hade lika gärna kunnat stå 1630 Skattekonto om du använder ett sådan.

Utbetalningen du gör innehåller skatten och de sociala avgifterna. I det här exemplet uppgår skatten till 6 200 kr och de sociala avgifterna till 6 284 kr, tillsammans blir det 12 484 kr.

Då ser det hur så här:

 • 12 484 kr har lämnat ditt företagskonto
 • Du bokför bort 6200 kr från ditt skuldkonto 2710 Personalens källskatt.
 • Du bokför bort 6284 kr från ditt skuldkonto 2731 Avräkning sociala avgifter.

lön till en anställd

 

Fyll i din e-post nedan så skickar vi vår Guide
- Vanliga bokföringskonton - En förklaring till alla konton.

 

Trevlig bokföring!