Så bokför du kostnader och leverantörsskulder vid årsskiftet med kontantmetoden

När du bokför enligt kontantmetoden, eller bokslutsmetoden, bokför du en kostnad först när pengarna lämnar företagskontot eller kontantkassan. Bokför du enligt faktureringsmetoden bokför du löpande upp leverantörsskulder som bokförs bort när den faktiska betalningen utgår.

 

Vid årsskiftet behöver du som bokför enligt faktureringsmetoden inte tänka speciellt mycket på leverantörsskulder.

Däremot, du som bokför enligt kontantmetoden behöver bokföra upp dina kostnader som tillhör nuvarande räkenskapsår, men betalas i nästa, som leverantörsskulder. Du gör det för att kostnaden som uppstår ska läggas i nuvarande räkenskapsårs resultatrapport där den hör hemma, istället för i nästa räkenskapsår. Det här innebär även att du drar av momsen för kostnaden tidigare än du vanligtvis gör.

När du bokför upp en leverantörsskuld krediterar du konto 2440 Leverantörsskulder och debiterar ett kostnadskonto och eventuell moms.

 

Exempel på bokföring av leverantörsskulder

Det är början av december och du behöver reparera ett trasigt fönster i din butikslokal. Du ringer en fönsterreparatör som genast skickar sin bästa reparatör. Fönsterreparatören skickar en faktura på
1 000 kr inklusive 25 % moms som du behöver betala först i slutet av januari. Dock tillhör kostnaden för reparationen fortfarande december. Ditt räkenskapsår är 1 januari – sista december.

När du i början av nästa räkenskapsår sitter och bokför dina sista verifikationer för föregående år, gör du följande kontering på det sista datumet i föregående räkenskapsår:

Datum: 2016-12-31:

Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 1 000
5170 Rep och underhåll fastighet 800
2641 Ingående moms 200

 

Om du bokför i SpeedLedger e-bokföring gör du detta i Manuell kontering och då ser det ut så här:

 

I slutet av januari dras pengarna från ditt företagskonto. Istället för att som vanligt välja det kostnadskonto som passar för kostnaden, 5170 Rep och underhåll fastighet, väljer du konto 2440 Leverantörsskulder. Kostnaden har du ju redan bokfört på den sista december i föregående räkenskapsår. Nu bokförs den leverantörsskuld som du har haft med dig från föregående räkenskapsår bort.

Så här gör du med alla de kostnader som uppstått i föregående räkenskapsår, men betalas först i nästkommande år. Det gör att kostnaden placeras på rätt räkenskapsår och din resultatrapport visar korrekta siffror.