Eget kapital - enskild firma

I en enskild firma får du som ägare göra egna uttag och egna insättningar, till skillnad från i ett aktiebolag.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Eget kapital – enskild firma

Eget kapital enskild firma

I en enskild firma får du som ägare göra egna uttag och egna insättningar, till skillnad från i ett aktiebolag. I ett aktiebolag får du som är aktieägare ge lån åt bolaget, men inte ta ut pengar så länge det inte handlar om att betala tillbaka lånet eller uttag av lön. I en enskild firma är eget kapital det som ditt företag är ”skyldig” till dig. 

I en enskild firma ökar du eget kapital genom att göra egna insättningar och minskar eget kapital genom att göra eget uttag. I slutet av varje år ökar och minskar även det egna kapitalet beroende på om du går med vinst (ökar) eller förlust (minskar).

Eget kapitalet är kort och gott dina tillgångar minus dina skulder, eller företagets nettoförmögenhet.

Så bokför du egen insättning

Så bokför du eget uttag

Bokföra eget kapital i enskild firma

Eget kapital bokförs på konto 2010 Eget kapital. När ett räkenskapsår är slut visas dina totala egna uttag och egna insättningar över året som utgående balans på konto 2013 respektive konto 2018. Som första bokföringspost (1 januari) i ditt nya år tömmer du dessa konton och lägger mellansumman på konto 2010 Eget kapital.

På konto 2013 egna uttag och 2018 egna insättningar ser du alltså hur mycket egna uttag och egna insättningar du gjort i det aktiva räkenskapsåret. I slutet av varje år tömmer du dessa två konton och kallar mellansumman eget kapital.

En sådan bokföringspost kan se ut så här:

Under räkenskapsåret har du satt in 100 000 kr i ditt företag från dina egna pengar och tagit ut 60 000 kr. Ditt egna kapital har ökat med 40 000.

Debet Kredit
2018 Egna insättningar 100 000 kr
2013 Egna uttag 60 000 kr
2010 Eget kapital 40 000 kr
Summa 100 000 kr 100 000 kr

Bokföringskonton att komma ihåg:

  • 2010 Eget kapital
  • 2011 Egna varuuttag
  • 2013 Egna uttag
  • 2018 Egna insättningar
  • 2019 Årets resultat

Negativ eget kapital

Eftersom skulder minskar på debet och ökar på kredit kommer eget kapital visas som negativt i de allra flesta fall. Att ha ett (i balansräkningen) negativt eget kapital är alltså normalt – det innebär kort och gott att företaget är skyldigt dig som äger det pengar. 

Om du har ett eget kapital som visar en positiv summa innebär det att du har tagit ut mer än vad som finns i företagets egna kapital, eller så har företaget gått med förlust eller att skulderna som finns i företaget överstiger tillgångarnas värde. Skulle det uppstå behöver du balansera ditt egna kapital genom att skjuta in pengar i företaget.