Digitaliserad bokföring och dInbox

Dagens bokföring ser idag annorlunda ut mot hur den såg ut innan datorernas intrång i vardagslivet. Utvecklingen går också fort framåt i och med molntjänster och en allmän digitalisering av samhället.

Digitaliserad bokföring

Digitaliseringen tar sig uttryck på olika sätt i dagens samhälle. För bokföringen innebär digitaliseringen att många appar och tjänster växer fram som gör det enklare för den enskilde företagaren att själv bokföra.

Exempelvis kan bokföringsprogrammet hämta bokföringen direkt från ditt företagskonto hos banken och sedan ge dig bokföringsförslag baserat på tidigare bokförda händelser.

Digital Lagring

En annan funktion som uppstått i och med att “molnets” inträde är digital lagring av bokföringsunderlag. Det innebär att du fotar ditt underlag och sparar det digitalt. Detta innebär att du kan komma åt bokföringen och viktiga rapporter vart du än befinner dig. Molnet underlättar också din hantering av underlag. Med en enda samlingsplats för dina bokföringsunderlag (läs kvitton och fakturor) slipper du helt hålla reda på var du lagt dina olika underlag. Man kan säga att din bokföringspärmen blivit digital.

Vad säger lagen?

Vad säger då lagen om digitala underlag?

Bokföringslagen, 7 kap. §1 säger att “Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.”

Med andra ord: Har du fått ett papperskvitto skall du spara det som ett papperskvitto.

Men §6 i samma kapitel säger att “Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformationen som avses i §1, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överföres till någon annat sådant material.”

Med detta menas alltså att du får förstöra originalet om du sparat det i till exempel digital form. Dock säger lagen också vidare att du behöver spara originalet i fyra år, om du sparat underlaget i digital form.

Sedan skall det digitala underlaget sparas i sju år..

Lagen säger alltså att man inte får slänga sina underlag helt men kan genom att spara dem digitalt underlätta hanteringen av underlagen.

Den dagen det blir ok med att enbart spara digitala underlag så har ju du redan påbörjat jobbet.

SpeedLedger e-bokföring och dInbox

I SpeedLedgers e-bokföring finns en funktion som heter dInbox.

I dinbox kan du lagra och samla dina underlag på ett och samma ställe, och även koppla dina underlag till bokföringen genom att antingen ladda upp underla