Vad en faktura ska innehålla

Faktura-basics

 

En faktura är ett dokument eller meddelande på papper eller i elektronisk form som uppfyller vissa villkor. En kreditnota kan också vara en faktura.

 

Som näringsidkare måste du med vissa undantag utfärda en faktura, till exempel när du säljer varor eller tjänster till en näringsidkare eller någon annan juridisk person. Det spelar ingen roll hur stort beloppet är.

 

Du kan låta någon annan utfärda den i ditt namn men du är alltid själv ansvarig för faktureringen.  

 

fakturabild

 

Innehåll enligt bokföringslagen

 

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:

 • datum, när den sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
 • belopp

 

Mervärdesskattelagen (moms)

 

Krav på hur en faktura ska se ut finns även i annan lagstiftning än bokföringslagen. Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom innehålla uppgift om:

 • ett unikt löpnummer för varje faktura – fakturanummer (får ej vara datum)
 • säljarens momsregistreringsnummer
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • den moms som ska betalas

 

Kontantfaktura – kvitto

 

Säljer du varor eller tjänster kontant är du som företagare skyldig att ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto – kontantfaktura.  Kunden behöver inte ta emot kvittot dock är du skyldig att ha kvittot som underlag/verifikation till din bokföring.


Kontantförsäljning lyder under kassaregisterlagen.