Begrepp fakturering SpeedLedger

Begreppslista fakturering

Inom ekonomi dyker många begrepp upp som inte alltid är så lätta att förstå sig på. Här går vi igenom vad de olika (relativt vanliga) begreppen betyder.

 Á-pris – pris för en enhet av en vara.

E-faktura – En e-faktura är en faktura som skapats och skickas elektroniskt (dock inte att förväxla med en faktura som skickas via mail som PDF).

Er referens – Er referens kan exempelvis vara den person du handlat av.

Fakturaadress – Den address dit fakturan skall skickas.

Fakturaavgift – En administrativ avgift som tas ut för att du skickar fakturan.

Fakturabelåning – innebär att du belånar en del av fakturan för att få in pengar direkt. Detta görs till ett factoringbolag. Fakturan står som säkerhet för att den du lånar pengar av skall få betalt.

Fakturadatum – Det datum då fakturan skrivits/skapats.

Fakturaköp/fakturaförsäljning – Fakturaköp eller fakturaförsäljning innebär att du som har skickat en faktura säljer den till ett finansbolag mot att finansbolaget tar en del av det belopp som kommer betalas in. Används oftast när den som säljer fakturan behöver få in betalning för fakturan snabbt.

Fakturanummer – Varje faktura måste ha ett fakturanummer som anger vilken faktura i följden just den fakturan är. Fakturanummerserien får inte brytas, utan måste räknas upp i en följd (1001, 1002, osv). Detta för att man skall kunna följa fakturor och bokföring.

Fakturarad – På en fakturarad anges vad som har köpts, hur många av den typen som köpts, varans styckpris samt kostnad och moms.

Faktureringsprogram – Det program där du kan skapa fakturor, ofta med färdiga mallar.

Förfallodatum – Förfallodatum är det datum du senast behöver ha betalat fakturan för att undvika extra betalningskrav eller liknande.

Leveransadress – den adress dit eventuellt gods eller inköpt vara skall levereras till. Denna kan vara annorlunda än fakturaadress.

Leveransvillkor – Här anges vilka villkor som finns för leverans. Exempelvis “Fritt vårt lager”, vilket innebär att varan anses levererad när beställningen kommit fram till köparen.

Momsregistreringsnummer – Det företag som skickar fakturan behöver ange sitt momsregistreringsnummer på den för att bevisa att de är registrerade för moms.

Ocr-nummer – Ett OCR-nummer används för maskinell avläsning av en faktura. En faktura behöver med andra ord inte ha ett OCR-nummer, men stora företag använder OCR-nummer för lättare avläsning av fakturor. OCR-numret på din faktura är en kombination av fakturanumret och kontrollsiffror.

Omvänd skattskyldighet – omvänd skattskyldighet är vanligt inom vissa branscher, såsom exempelvis byggbranschen när två företag handlar med varandra. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen som rapporterar momsen för det jobb som utförts till skatteverket och fakturan i sig är momsfri. Det skall dock framgå på fakturan att omvänd skattskyldighet har tillämpats.

Påläggsränta – Den ränta som tas ut av säljaren när köparen inte betalat i tid. Börjar räknas upp efter förfallodatumet har passerat.

Påminnelseavgift – Den avgift som tas ut för att påminna den som köpt tjänsten att betala.

Påminnelsefaktura – Den faktura som skickas ut med påminnelseavgift.

Registrerad för F-skatt – detta behöver framgå på din faktura för att bevisa att du har en giltig f-skattesedel.

ROT/RUT – Används när du skickar fakturor för husarbete.

Räntefaktura – en faktura som skickas ut med den förseningsränta som räknats upp vid sen betalning.

Vår referens – Vår referens är den person i den egna organisationen som ställt ut fakturan.

Öresavrundning – Vid ojämna örestal brukar en öresutjämning läggas till på fakturan för att jämna ut beloppet till hela kronor.

Lycka till!

Ladda ned vår begreppslista fakturering!

  • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Dela

Senaste om Betala & ta betalt

Testa vårt bokföringsprogram!
Har du frågor? Vi ringer dig upp

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget