Kontera & kontering - vad innebär det?

Att kontera betyder helt enkelt att du bokför händelsen och skriver ner vad det är som har hänt i din verksamhet

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Kontera & kontering

Kontering - hur fungerar det?

Hur fungerar kontering? I din bokföring ingår det att kontera dina transaktioner/händelser. Att kontera betyder helt enkelt att du bokför händelsen och skriver ner vad det är som har hänt i din verksamhet. Innan du sätter igång med själva konterandet behöver du välja vilka bokföringskonton du ska använda. Med andra ord, du behöver bestämma var du vill dokumenterar dina verifikationer (kvitton, fakturor, etc.). Dina bokföringskonto visar i konteringen varifrån pengarna kommer och var de hamnat.

Kontera affärshändelser

Kontering

Vid kontering utgår du från din verifikation när du anger belopp, datum för händelsen och vilket konto som ska användas. Du anger även debet och kredit för händelsen.

Läs mer om debet och kredit.

Förr i tiden användes en så kallad konteringsstämpel där du fyllde i aktuella uppgifter från verifikationen. Du angav bland annat vilka bokföringskonton bokföringen skulle beröra och beloppet skrevs in i rätt debet- och kreditkolumn. Nu är det vanligast att detta görs direkt i ett bokföringsprogram. Kontering kan göras enligt manuell kontering eller via automatisk kontering.

Manuell kontering görs som beskrivit ovan. Du lägger manuellt in alla uppgifter i din bokföring. Automatisk kontering innebär att uppgifter som datum, belopp och konton redan finns i ditt bokföringsprogram och du godkänner snabbt redan färdiga förslag. Automatisk kontering är ett tidsbesparande sätt att bokföra för de allra flesta företagare. Beroende på vilket bokföringsprogram du använder har den automatiska konteringen olika funktioner och är olika smart. 

Kontoplan

När du konterar, det vill säga bokför, har du i de flesta fall redan en lista på bokföringskonton. Kontona tillhör en så kallad kontoplan. Kontoplanen utgår ofta från så kallade BAS-kontoplaner, men du kan även skapa egna konton som är specifika för din verksamhet.

Affärshändelser som är liknande varandra ska bokföras på samma bokföringskonto, till exempel kan du bokföra alla dina lokalhyror på bokföringskonto 5010 Lokalhyra. Är du osäker på hur du hanterar dina konton finns BAS-kontoplaner, som standardkontoplaner framtagna av BAS-gruppen. Dessa kan du använda dig utav om du vill och den är gratis att ladda ned. På deras hemsida kan du även läsa om hur du konterar enligt BAS-kontoplanen. Majoriteten av alla bokföringsprogram som finns på marknaden använder sig av BAS-gruppens kontoplaner. 

Fördelen med att alla använder samma kontoplan är att du till exempel kan lämna ditt bokslut till vilken konsult som helst. Konsulten kan redan kontoplanen! Det kan vara bra att veta att du får ange valfritt kontonummer- och namn för din egen bokföring, men att det kan försvåra för dig när du ska lämna in din bokföring eller deklarera, då det finns restriktioner enligt redovisningslagen och skattelagstiftningen etc.