Kundfordringar - vad är det och hur bokförs det?

I denna delen tänkte vi reda ut detta och ger dig även exempel på hur du bokför en kundfodran.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Kundfodringar

Kundfordringar - vad är det?

Begreppet handlar om när du behöver registrera en kostnad på en period, men du kommer  få in pengarna i en annan. För att du då skall få intäkten i rätt period behöver du “flytta” på fakturan.

Det innebär att du bokför intäkten mot ett fordrans för att det ska hamna i rätt period. Om du bokför med faktureringsmetoden sker detta löpande, men bokför du med kontantmetoden behöver du ha lite extra koll på det i samband med årsskiftet.

Osäkra kundfordringar

Om en kund har svårt att betala en faktura från dig, kan detta ibland leda till en förlust för dig, detta blir då en kundförlust.

Innan det blir en kundförlust kan du bedöma dina kundfodringar. Där det råder osäkerhet om kunden kommer att ha möjlighet att betala eller inte brukar kallas osäkra kundfordringar.

En kundförlust kan antingen vara befarad eller konstaterad. En befarad kundförlust är vanligtvis en kundfordran där förfallodatumet passerat och företaget misstänker att inbetalning aldrig kommer att ske. En konstaterad kundförlust är en kundfordran där företaget bedömer att betalning med största sannolikhet inte kommer att ske på grund av att kunden exempelvis har gått i konkurs.

Kundfordringar om du har kontantmetoden/bokslutsmetoden

De kundfakturor som är utestående ska bokföras. Med en utestående faktura menas en faktura som du skickat till kund, och förväntar dig att du skall få betalt för. Eftersom du sålt varan eller tjänsten under året men kommer få betalt för den nästa år så ska den försäljningen bokföras under det år den ägt rum. Därför behöver vi på samma sätt ta fram alla kundfakturor vi kommer få betalt för nästa år, men försäljningen har skett under året. Även här skall momsen bokföras i det år försäljningen uppstod:

När vi sedan får in pengarna i det nya räkenskapsåret bokför vi bort fordran, eftersom kunden inte längre är skyldig oss pengar:

Detta behöver göras för kundfakturorna för att man skall få ett rättvisande resultat för året.

Ladda ner vår PDF med alla tips du behöver inför årsskiftet

  • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Kundfordringar om du har faktureringsmetoden

Om du bokför enligt faktureringsmetoden så gör du detta löpande under året och då behöver man inte göra någon extra justering av Kundfordringar vid årets slut.

Det du däremot behöver kontrollera om du bokför enligt faktureringsmetoden är din kundreskontra. Och vad är då det, jo det är en sammanställning av dina obetalda kundfakturor. Det du behöver kontrollera är så att de som står med faktiskt är obetalt och så att du inte har obetalda fakturor som inte visas i där.

Vi på SpeedLedger tänkte dock börja med att påminna dig att du inte behöver ha ett färdigt bokslut i din hand den 1 januari. Den första anhalten efter jul är momsen som skall rapporteras i mitten eller slutet av februari, beroende på om du haft handel med EU eller inte, och vilken bolagsform du har. Du kan hitta dina datum här.

Lycka till!

Test vårt program med testdata

Lek runt i vårt program för att se om det passar dig. Se hur kopplingen till bankkontot sköter debet och kredit mm. I vårt testkonto testar du med dummiedata, så du slipper koppla ditt bankkonto till bokföringen innan du bestämt dig.