Skillnaden mellan kostnad/utgift & intäkt/inkomst

Skillnaden mellan kostnad och utgift respektive intäkt och inkomst är inte helt solklart alla gånger, men det är inte så knepigt som det verkar. Oavsett om du sköter bokföringen på traditionellt sätt eller gör din bokföring i ett bokföringsprogram online kommer här en förklaring av skillnaden.

I bokföringssammanhang finns viktiga skillnader.

 

Kostnad & Utgift:

Du köper en resa för 10 000 kr av en resebyrå. Beloppet betalas in i maj men resan går av stapeln först i juli.

  • Utgiften sker i maj. Det var då pengarna betalades ut
  • Kostnaden sker i juli. Det är då du egentligen förbrukar pengarna

Under tiden mellan utgiften i maj och kostnaden i juli har du en fordran på resebyrån på 10 000 kr. Om resebyrån av någon anledning under denna tid ställer in resan vill du ju ha tillbaka pengarna.

Samma princip gäller om ditt företag köper och förbrukar en vara eller tjänst den 1 oktober, men betalar den 1 november, det vill säga med 30 dagars kredit. I det fallet uppkommer kostnaden först och utgiften 30 dagar senare.

 

Hade det varit skönt att ta hjälp av någon?

I Speedledger bokföringsprogram ingår support & rådgivning utan kostnad, så att du har någon att ställa frågor och funderingar till.

Prova gratis i 14 dagar

 

I ditt bokföringsprogram skapar du i regel en verifikation då kostnaden uppstår och en när betalning sker (utgift). Då ser det ut så här:

 

1 oktober då kostnaden uppstår:

Debet Kredit
6110 Kontorsmaterial 900 kr
2440 Leverantörsskulder 900 kr
Summa 900 kr 900 kr

 

…eller med moms:

Debet Kredit
6110 Kontorsmaterial 720 kr
2641 Ingående moms 180 kr
2440 Leverantörsskulder 900 kr
Summa 900 kr 900 kr

 

1 november då vi betalar fakturan uppstår utgiften:

Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 900 kr
1930 Bankkonto 900 kr
Summa 900 kr 900 kr

 

Efter 1 november finns inget saldo på konto 2440 Leverantörsskulder längre – vi är ju inte längre skyldig leverantören pengar. Men under perioden 1 oktober till 1 november ligger det ett kreditsaldo på 900 kr. Det är din leverantörsskuld.

Alla skulder som finns i företaget är kreditsaldon i bokföringen. Skuldkonton börjar med 2.

 

Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring

Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett kostnadsfritt webinarium om de vanligaste bokföringsfrågorna för dig som är småföretagare.

Välkommen att boka en plats och läsa mer om kursen.

Läs mer

 

Intäkt & Inkomst

Nästa exempel är om du säljer en vara eller tjänst den 10 januari och får betalt den 10 februari, det vill säga cirka 30 dagar senare. Återigen skapar du en verifikation i din bokföring vid respektive tillfälle:

 

10 januari då intäkten uppstår:

Debet Kredit
3010 Försäljning 1200 kr
1510 Kundfordringar 1200 kr
Summa 1200 kr 1200 kr

 

…eller med moms:

10 januari:

Debet Kredit
3010 Försäljning 960 kr
2611 Utgående moms 240 kr
1510 Kundfordringar 1200 kr
Summa 1200 kr 1200 kr

 

10 februari då du får betalt uppstår en inkomst:

Debet Kredit
1510 Kundfordringar 1200 kr
1930 Bankkonto 1200 kr
Summa 1200 kr 1200 kr

Efter den 10 februari finns inget saldo kvar på konto 1510 Kundfordringar eftersom du inte har någon fordran kvar. Mellan 10 januari och 10 februari har du en fordran på 1 200 kr och detta syns under perioden som ett debetsaldo på konto 1510 Kundfordringar.

Alla fordringar ligger som debetsaldon i bokföringen. Fordringar och övriga tillgångar har kontonummer som börjar med 1.

 

 

Trevlig bokföring!