Skillnaden mellan intäkt/inkomst & kostnad/utgift

Skillnaden mellan respektive intäkt och inkomst respektive kostnad och utgift är inte helt solklart alla gånger, men det är inte så knepigt som det verkar. Oavsett om du sköter bokföringen på traditionellt sätt eller gör din bokföring i ett bokföringsprogram online kommer här en förklaring av skillnaden.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Intäkt/inkomst & kostnad/utgift – skillnaden

Vad är en intäkt?

En intäkt är en inkomst som är periodiserad. Att en intäkt är en periodiserad inkomst innebär att den blivit bokförd vid “rätt” tidpunkt, vanligtvis den period där arbetet blivit utfört eller försäljningen skett. Det innebär i sin tur att själva inkomsten, det vill säga betalningen med likvida medel inte behöver redovisas när man redovisar intäkten. 

Vad är en inkomst?

En inkomst är de faktiska likvida medel du får in till bankkontot. Ofta redovisas inkomsten efter det att intäkten har redovisats, men detta kan variera beroende på om du bokför med kontantmetoden eller faktureringsmetoden. 

Skillnaden mellan intäkter och inkomster

Skillnaden mellan intäkter och inkomster är egentligen vad de “innehåller”. En intäkt innehåller enkelt sett din prestation – alltså vad du har sålt, men utan att du har fått pengar för det ännu. En inkomst å andra sidan innehåller de faktiska pengarna – betalningen, eller värdet av din intäkt. 

Hur bokförs Intäkter & Inkomster?

Vi tar ett exempel: du säljer en vara eller tjänst den 10 januari och får betalt den 10 februari, det vill säga cirka 30 dagar senare. Återigen skapar du en verifikation i din bokföring vid respektive tillfälle:

10 januari då intäkten uppstår:

Debet Kredit
3010 Försäljning 1200 kr
1510 Kundfordringar 1200 kr
Summa 1200 kr 1200 kr

…eller med moms:

10 januari:

Debet Kredit
3010 Försäljning 960 kr
2611 Utgående moms 240 kr
1510 Kundfordringar 1200 kr
Summa 1200 kr 1200 kr

10 februari då du får betalt uppstår en inkomst:

Debet Kredit
1510 Kundfordringar 1200 kr
1930 Bankkonto 1200 kr
Summa 1200 kr 1200 kr

Efter den 10 februari finns inget saldo kvar på konto 1510 Kundfordringar eftersom du inte har någon fordran kvar. Mellan 10 januari och 10 februari har du en fordran på 1 200 kr och detta syns under perioden som ett debetsaldo på konto 1510 Kundfordringar.

Alla fordringar ligger som debetsaldon i bokföringen. Fordringar och övriga tillgångar har kontonummer som börjar med 1.

Trevlig bokföring!

Vad är en kostnad?

En kostnad fungerar på ungefär samma sätt som en intäkt, men skillnaden är att kostnaden betyder pengar ut, eller att du har köpt någonting. Om du köper en tjänst eller vara sker kostnaden när du avtalar om att du skall köpa tjänsten eller varan. Med andra ord är en kostnad en periodiserad utgift. 

Vad är en utgift?

En utgift är själva betalningen för den kostnad du tidigare haft. Likt en inkomst har oftast en utgift en kostnad kopplad till samma affärshändelse. En utgift är alltså utbetalningen för den kostnad du har. 

Skillnad mellan kostnad och utgift

Skillnaden mellan kostnader och ugifter fungerar egentligen på samma sätt som intäkter och inkomster. Det är när du handlar själva varan eller tjänsten som kostnaden för den uppstår. När du sedan betalar för den kostnaden du har sker utgiften för kostnaden. Kort sagt – kostnaden härrörs till vad du köpt, medan utgiften handlar om själva betalningen för det du köpt. 

Bokföra kostnader & utgifter

Du köper en resa för 10 000 kr av en resebyrå. Beloppet betalas in i maj men resan går av stapeln först i juli.

  • Utgiften sker i maj. Det var då pengarna betalades ut
  • Kostnaden sker i juli. Det är då du egentligen förbrukar pengarna

Under tiden mellan utgiften i maj och kostnaden i juli har du en fordran på resebyrån på 10 000 kr. Om resebyrån av någon anledning under denna tid ställer in resan vill du ju ha tillbaka pengarna.

Samma princip gäller om ditt företag köper och förbrukar en vara eller tjänst den 1 oktober, men betalar den 1 november, det vill säga med 30 dagars kredit. I det fallet uppkommer kostnaden först och utgiften 30 dagar senare.

Hade det varit skönt att ta hjälp av någon?

Speedledger bokföringsprogram ingår support & rådgivning utan kostnad, så att du har någon att ställa frågor och funderingar till.

PROVA GRATIS I 14 DAGAR

I ditt bokföringsprogram skapar du i regel en verifikation då kostnaden uppstår och en när betalning sker (utgift). Då ser det ut så här:

1 oktober då kostnaden uppstår:

DebetKredit
6110 Kontorsmaterial900 kr
2440 Leverantörsskulder900 kr
Summa900 kr900 kr

…eller med moms:

DebetKredit
6110 Kontorsmaterial720 kr
2641 Ingående moms180 kr
2440 Leverantörsskulder900 kr
Summa900 kr900 kr

1 november då vi betalar fakturan uppstår utgiften:

DebetKredit
2440 Leverantörsskulder900 kr
1930 Bankkonto900 kr
Summa900 kr900 kr

Efter 1 november finns inget saldo på konto 2440 Leverantörsskulder längre – vi är ju inte längre skyldig leverantören pengar. Men under perioden 1 oktober till 1 november ligger det ett kreditsaldo på 900 kr. Det är din leverantörsskuld.

Alla skulder som finns i företaget är kreditsaldon i bokföringen. Skuldkonton börjar med 2.

Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring

Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett kostnadsfritt webinarium om de vanligaste bokföringsfrågorna för dig som är småföretagare.

Välkommen att boka en plats och läsa mer om kursen.

LÄS MER


Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Få 50% rabatt på första året