Så bokför du julklappar, julgåvor och julbord

I juletider är det såklart kul att ge sina anställda något extra. Antingen en julklapp eller bjuda på julbord, eller varför inte båda om de varit riktigt snälla? Men att bokföra julklappar, julgåvor och julbord är kanske inte alltid det enklaste. Du kan vara lugn, i denna artikel går vi igenom hur du ska bokföra.

Bokföra julklappar

Bokföra julklappar till anställda och styrelsemedlemmar

Kostnaden för julklappar till anställda och styrelseledamöter är avdragsgillt om värdet understiger 450 kr. Om värdet överstiger 450 kr blir gåvan skattepliktig från första kronan. I och med corona-pandemin har taket för en skattefri julgåva höjts med 1000 kr. Det innebär att du under 2020 kan ge dina anställda en skattefri julgåva på 1450 kr inklusive moms. 

OBS! En julgåva får INTE bestå av:

  • kontanter
  • checkar
  • postväxlar
  • presentkort som kan bytas in mot kontanter

Däremot är presentkort som inte kan bytas in mot kontanter godkänt. Det vill säga presentkort som du endast kan byta in mot varor eller tjänster.

 

Så bokför du julklappar till anställda och styrelsemedlemmar

Om kostnaden för julgåvorna understiger 450 kr är hela kostnaden avdragsgill. Du bokför då kostnaden på bokföringskonto 7690 Övriga personalkostnader och tar upp den moms som står på kvittot eller fakturan.

 

Så bokför du julbord för anställda och styrelsemedlemmar

Julbord för anställda och kunder bokförs som representation.

 

Julklappar till kunder

Julgåvor till kunder kan du få skatteavdrag för upp till 180 kr. Det krävs att den överräcks i samband med en affärsuppgörelse. Dyrare gåvor riskerar att anses som en muta, så var försiktigt med detta.

 

 

 

Gåvor till ideell verksamhet

Idag är det vanligt att skänka pengar till en ideell verksamhet som julgåva åt sina anställda.

Om du på begäran av din anställda, i stället för julklapp, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön eftersom gåvan då jämställs med kontanter. Du bokför gåvan på konto 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader och justerar även skatt och sociala avgifter på den anställdes lön.

Om du själv bestämmer att, i stället för julklappar till dina anställda, skänka pengar till en ideell organisation ska den anställde inte beskattas för detta. Du bokför gåvan på konto 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader.

 

 

För dig med enskild firma

Du som driver en enskild firma räknas varken som anställd eller styrelsemedlem och får gott klara dig utan både julklappar och julbord. Du får alltså inte köpa julklappar eller julbord till dig själv. Däremot gäller samma regler som ovan för dina eventuella anställda. 

 

God jul och Trevlig bokföring!