Hall koll pa ekonomin SpeedLedger

Skaffa kredit till företaget tips 1 – håll koll på ekonomin!

Skaffa kredit - håll koll på ditt företag

Bedömningen av dig som företagare är en tung parameter när banken bedömer din kreditansökan. Att du har koll på din verksamhet är ofta helt avgörande för kreditbeslutet. Och med all rätt eftersom det är avgörande även för för den totala framgången för ditt företag.

Beskriv den marknad ditt företag finns på

  • Kundunderlaget – vem är dina kunder?
  • Växer marknaden?
  • Prata med banken på bankens språk, det vill säga prata om siffror och prognoser framåt
  • Konkurrenterna – vem är dina konkurrenter?
  • Vad skiljer ditt företag från andra aktörer och konkurrenter?

Vad är viktigt att tänka på?

Ta även reda på vilka nyckeltal som är viktiga, till exempel hur många kunder du behöver för att gå runt. Du behöver i de flesta fall inte en speciellt detaljerad budget, men det är viktigt att ha koll på de grova dragen. Framförallt behöver du ha koll på intäkterna som är svårast att förutspå. Att ha en budget (även om den är grov) är en signal till banken att du tänkt igenom ekonomin även om dom inte läser eller förstår hela innehållet.

Du behöver också