Deklaration och förenklat årsavslut

Under maj månad (datum varierar från år till år) ska du som har ett litet företag ha lämnat inkomstdeklarationen för ditt företag.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Deklaration, förenklat årsavslut & NE-bilaga

Deklaration för företag

Under maj månad (datum varierar från år till år) ska du som har ett litet företag ha lämnat inkomstdeklarationen för ditt företag. Det sker ofta i samband med att du lämnar in din egen deklaration. Men redan i januari/februari någon gång börjar det bli dags att bokföra klart föregående år för dig som har ett vanligt räkenskapsår som bokslutsår. Du som har brutet räkenskapsår har lite andra datum att ta hänsyn till.

Att bokföra klart föregående räkenskapsår inför deklaration innebär att du har bokfört alla händelser från föregående år och lämnat in momsen. Momsen brukar vara den stora pucken med att göra klart året.

Förenklat årsbokslut

Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut, vilket du även kan göra i ett aktiebolag om din omsättning är mindre än tre miljoner kronor (vilket den ofta är i ett nystartat och litet aktiebolag).

Vad skall ett förenklat årsbokslut innehålla?

  • En balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
  • En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

Jag har tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut – vad betyder det i deklarationen?

Här har du alternativen JA eller NEJ att välja. Svarar du JA innebär det att du har rätt  att upprätta ett förenklat årsbokslut  enligt ovan.

Vad är en NE-bilaga?

Enskilda firmor deklarerar i NE-blanketten. Du utgår från siffrorna i din resultat- och balansrapport. Om du har gjort ditt förenklade årsbokslut på Skatteverkets hemsida kan du därifrån importera dina siffror direkt till din NE-bilaga.

Om din enskilda firma har en nettoomsättning på upp till 3 miljoner kronor kan du välja att deklarera din firma enligt det som kallas för K1-regelverket, något som i folkmun brukar kallas för förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut innebär kort och gott vad namnet antyder – att du har förenklade regler kring hur du skall upprätta ditt bokslut. När du väl upprättat ditt förenklade årsbokslut skall sedan dina siffror flyttas över till det som kallas för NE-bilagan eller blankett 2150. Det är också en kopia av den som skall sparas i din bokföring. 

Vad är skillnaden mellan NE-bilaga, förenklat årsbokslut och årsredovisning enskild firma?

Det kan råda viss förvirring mellan vad NE-bilagan, förenklat årsbokslut och årsredovisning för enskild firma är. 

Om du gör ett förenklat årsbokslut skall vissa bokföringsmässiga justeringar göras, bland annat avskrivningar på inventarier, justera ej avdragsgilla kostnader, bokföra årets resultat, för att nämna några exempel. Alla dessa justeringar mynnar sedan ut i summor som skall överföras till din NE-bilaga. Ne-bilagan är alltså det “färdiga” förenklade årsbokslutet.

En årsredovisning för en enskild firma är oftast det samma som en inlämnad deklaration. Vissa enskilda firmor behöver lämna in en separat årsredovisning. I de allra flesta fall går det bra att skriva på din balans och resultatrapport och sätta in i din pärm.

Hur gör jag en NE-bilaga/NE-blankett?

Det finns några olika sätt att skapa din NE-bilaga. 

I och med att det är dina bokförda siffror som skall fyllas i NE-bilagan kan du använda din resultat- och balansrapport för att fylla i siffrorna i din NE-bilaga. Du bör då använda de slutgiltiga siffror, det vill säga efter bokslutsmässiga justeringar, när du fyller i NE-bilagan. Vad som dock kan vara knepigt är att veta vilken siffra som skall in i vilken ruta. Det kan också ta en hel del tid för den som inte är van vid siffror eller aldrig har gjort det förut. 

Nästa sätt att fylla i din NE-bilaga är att gå igenom skatteverkets guide för förenklat årsbokslut. Även om guiden ger dig en färdig NE-bilaga i slutändan kan det kännas knepigt att fylla i den eftersom du i guiden får många olika alternativ för att fylla i siffror som du inte behöver fylla i för just din verksamhet.

Om du bokför med SpeedLedger e-bokföring kan du också skapa din NE-bilaga via vårt bokföringsprogram.

Skapa din NE-bilaga enkelt i SpeedLedger

Lästips: Aktiebolag & årsredovisning

Som aktiebolag behöver du även upprätta en årsredovisning som, utöver själva bokslutet med balans- och resultaträkning, innehåller en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen beskriver kort vad som hänt under året och hur den eventuella vinsten eller förlusten fördelas i bolaget. Läs mer om årsredovisning och vad den ska innehålla.

I ett aktiebolag deklarerar du sedan i det som kallas Inkomstdeklaration 2.