Omsättningstillgångar – vad är omsättningstillgångar? Med exempel

Vad är omsättningstillgångar?

En omsättningstillgång är något som är en tillgång i ditt företag, men som kan omsättas till pengar på ett eller annat sätt. I ett företag händer det saker hela tiden, och saker och ting ändras på. Varor in, varor ut, material, saker som “går åt” (såsom till exempel förbrukningsinventarier). Alla de saker som du köper in och säljer är omsättningstillgångar. Det kan vara till exempel pengarna i kassan eller på banken, ditt lager av varor, färdiga produkter och liknande eller lager av material som skall omvandlas till en produkt. Omsättningstillgångar är alltså det som är avsett för att omvandlas till pengar inom ett år. 

Varför är det bra att veta vad en omsättningstillgång är?

Man kan säga att dina omsättningstillgångar är hjärtat i ditt företags dag-till-dag-verksamhet. Det är omsättningstillgångarna som ser till att du kan betala räkningarna i tid, betala ut löner och också har lite extra pengar på kontot för att göra framtida investeringar eller kan hantera oväntade utgifter.