Att välja bokföringskonto

När du bokför använder du så kallade bokföringskonton som representerar olika finansiella poster i din organisation.

Innehållsförteckning

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Välja bokföringskonto

Kontoplan och bokföringskonto - Så skall du tänka när du väljer

Rätt bokföringskonto

När du bokför använder du så kallade bokföringskonton som representerar olika finansiella poster i din organisation. Du utgår från en kontoplan. Med olika bokföringskonton visar du var pengarna kommer ifrån och vart pengarna har gått. I ekvationen har du alltid med minst två bokföringskonton. Minst ett bokföringskonto debiteras och minst ett krediteras. Vilka konton du väljer beror på vilken sorts transaktion det handlar om. I Sverige finns en standardiserad kontoplan som BAS skapar och uppdaterar. 

Ladda ned vår populära guide om hur du bokför de vanligaste händelserna!

Vad är en kontoplan?

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Exempel bokföringskonto

Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Debet Kredit
1930 Bankkonto 500 kr
4010 Inköp material och varor 400 kr
2641 Ingående moms 100 kr

Att välja rätt bokföringskonto

Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton:

Direkta kostnader

Alla direkta kostnader bokförs på konton som börjar på siffran 4. Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan. En direkt kostnad är en kostnad som uppkommer när du köper in något som du behöver för att driva din verksamhet. Ofta kan kostnaden hänföras direkt till en produkt.

Indirekt kostnader

Alla indirekt kostnader, det vill säga kringkostnader, bokförs på konton som börjar på siffrorna 5 eller 6. Med indirekt kostnader menas till exempel lokalhyra, olika sorters reparationer, transporter, försäkringar och telefoni. Kostnader som är nödvändiga för att du ska kunna hålla igång din verksamhet, men som inte direkt kan hänföras till en produkt.

Personal- och lönekostnader

Kostnader för personal och löner bokförs alltid på konton som börjar på siffran 7. Det kan vara allt från dina faktiska lönekostnader till inköp av fika, det vill säga övriga personalkostnader som bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader.

Tänk på att du som har enskild firma inte tar ut någon lön, utan istället bokför ett eget uttag på bokföringskonto 2013 Eget uttag.

Moms

Allt som har med moms att göra bokförs på konton som börjar på 26. Några vanliga momskonton är 2641 Ingående moms, 2611 Utgående moms försäljning 25 % samt 2650 Momsredovisningskonto.

Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!

Vanliga bokföringskonton från kontoplanen

1910 Kassa
1581 Fordran BABS kortinlösen
1930 Bankkonto
1940 Placeringskonto
1510 Kundfordran
2013 Eget uttag (enskild firma)
2018 Eget uttag (enskild firma)
2081 Aktiekapital (AB)
2393 Lån från aktieägare
2641 Ingående moms
2611 Utgående moms (25%)
2650 Momsredovisningskonto
2710 Personalens källskatt
2731 Avräkning arbetsgivaravgift
3010 Försäljning
3310 Försäljning
3231 Försäljning med omvänd byggmoms
4010 Inköp material och varor
5010 Lokalhyra
5410 Förbrukningsinventarier
5460 Förbrukningmaterial
6110 Kontorsmaterial
6212 Mobiltelefon
6570 Bankkostnader
7010 Löner
7220 Löner till företagsledare
7510 Arbetsgivaravgifter

Vår bokföringsrådgivning hjälper dig

Vi på SpeedLedger är väldigt stolta över vår bokföringsrådgivning. Oavsett om det handlar om vilket konto du skall använda för att bokföra en förbrukningsinventarie eller om det handlar om mer avancerad bokföring hjälper de dig att klara dig själv genom din bokföring. Kort och gott Sveriges vassaste bokföringssupport och någonting du inte hittar hos någon annan. 

Få 50% rabatt på första året