Bokforing forening SpeedLedger

Bokföring ideell förening

En ideell förening är bokföringsskyldig om den uppfyller vissa krav

Bokföring i förening

En ideell förening är bokföringsskyldig om den uppfyller något av nedanstående krav:

  • Föreningen bedriver näringsverksamhet
  • Föreningen är moderföretag i en koncern
  • Föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kr

Även ifall något av ovan krav inte är uppfyllda rekommenderas att bokföra ändå och då gärna i ett praktiskt bokföringsprogram som underlättar arbetet för kassören. Det är bra för att ha koll på ekonomin och för att kunna visa för medlemmar, banker och andra som kan vara intresserade av vart pengarna i föreningen tar vägen. Ifall du är tveksam vad som gäller för bokföring i er förening så bör du utgå ifrån att ni är bokföringsskyldiga.


Tips för bokföring i förening är – när du bokför är att bokföra regelbundet och inte vänta till slutet av månaden. Det kan medföra att du blir osäker på händelser som ligger bakåt i tiden och hur dessa skall bokföras. Detta innebär också att det inte är god redovisningssed. När du bokför regelbundet kan du enkelt ha god kontroll över föreningens ekonomi. Se även till att du har ordning på föreningens verifikationer då det sparar tid ifall du behöver söka efter information. Se till att fakturera löpande. Tänk på den tid det tar innan pengarna kommer in.


Vid bokföringsskyldighet ska föreningen följa bokföringslagen och Bokföringsnämndens riktlinjer där alla affärshändelser skall bokföras löpande och det ska finnas verifikationer till varje bokföringspost. Räkenskaperna skall även arkiveras i 7 år. Ett årsbokslut, förenklat årsbokslut och eventuellt en årsredovisning skall upprättas för varje räkenskapsår.

Hur fungerar bokföringen i förening?​

Som vi skrev ovan måste du bokföra för din förening om du har över 1,5 miljoner kronor inom föreningen eller du bedriver näringsverksamhet av något slag.

Vad gäller allmänna riktlinjer kring bokföring så gäller ju precis samma sak som för alla andra bolagsformer:

  • Du ska följa bokföringsnämndens riktlinjer
  • Det ska finnas underlag (typ kvitton eller fakturor) för alla händelser i bokföringen
  • Du ska arkivera bokföringen i sju år
  • Du ska upprätta någon form av bokslut varje år