Mall för bokföring (konteringsmall)

Spara tid med Konteringsmall

Sköter du vissa delar av din bokföring manuellt eller har många återkommande transaktioner så kan du använda dig utav konteringsmall. Konteringsmallar besparar dig tid eftersom du då har en färdig mall att utgå ifrån när du skall bokföra dina transaktioner. Ska transaktionerna också delas upp på flera konton kan det vara skönt att slippa skriva in detta vid varje tillfälle när du skall bokföra.

Tidstjuvarna

Lägg in dina konton i konteringsmallen

I konteringsmallen lägger du in vilka konton som du skall använda, detta gör du då du har en kontering/transaktion som är återkommande och där du använder dig utav samma konto i bokföringen. Här kan du även i förväg lägga in hur debit och kredit skall vara. När du sedan ska använda dig av detta så behöver du bara fylla i med rätt belopp.

Vid tillfällen när du har verifikationer som är likadana passar det bra att använda konteringsmall. Fler exempel på när konteringsmallar är användbara är för lön, leverantörsfakturor, eller betalningar med eget kapital.

 

Läs mer och ladda ner guiden om vanliga bokföringskonton i kontoplanen och hur du sa tänka när du väljer bokföringskonto.

Fyll i din e-post nedan så skickar vi vår Guide
- Vanliga bokföringskonton - En förklaring till alla konton.