Driva eget och Coronas framfart

Pandemi. En infektionsjukdom som sprider sig snabbt och lätt över stora geografiska områden. I detta fall har det fått en stor påverkan på ekonomin. Därför tänkte vi gå igenom rikstagens krispaket för dig som är småföretagare.

Corona-viruset (eller COVID-19) har drabbat hela världen hårt, och vi har behövt justera våra vardagliga liv efter dess framfart. Viruset påverkar oss på både det privata planet och dessutom i arbetslivet. Vi på SpeedLedger jobbar exempelvis hemifrån, och åker inte in till kontoret om vi inte måste. Det fungerar ju såklart om man är ett IT-företag, men det finns ju många typer av verksamheter där det inte fungerar, så som restaurangbranschen eller om du är hantverkare. 

När situationen blir sådan att man slutar gå ut och äta, kanske inte handlar lika mycket lyxvaror utan bara det som behövs eller skjuter upp planerna på att renovera innebär det att vi får mindre stimulans i ekonomin. Det blir mindre pengar i omlopp helt enkelt. När vi inte handlar går företag i konkurs, och vi kan potentiellt gå ned i en lågkonjunktur. I fallet med COVID-19 har ett liknande förlopp gått väldigt fort. 

För att försöka dämpa den lågkonjunktur som uppstått har en hel del åtgärder införts från olika myndigheter, däribland ett krispaket för småföretag. Här ska vi gå igenom det kortfattat, för att sedan länka så att du kan läsa mer själv. 

 

STATLIGT KRISPAKET FÖR SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Det här är nog det paket i alla fall vi på SpeedLedger har hoppats på skulle komma. Framförallt eftersom det hjälper dig som är småföretagare, men också för att det hjälper den absolut största andelen av företag i det svenska näringslivet. Enligt tillväxtverket har Sverige ca. 1,2 miljoner svenska företag, varav ungefär 96% är småföretag med 1-10 anställda. Småföretagaktuen, som är det senaste paketet från staten innebär att staten går in som garant till 70% för företagslånen som bankerna ställer ut. Som nämnt kommer paketet rikta sig till små- och medelstora företag, med ett tak på att låna 75 miljoner. För enskilda företagare föreslås en sänkning av egenavgifterna. 

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT

I paketet finns också förslag på att sänka arbetsgivaravgifterna, så att det bara är pensionsavsättningen som betalas från och med 1 mars – 30 juni 2020. Det gäller för den som har en lön på upp till 25.000 kronor. Allting över 25.000 kronor belastas med den vanliga arbetsgivaravgiften, på 31,42%. För att det skall bli lika för de enskilda företagarna föreslås också en motsvarande sänkning av egenavgifterna. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag  betalar således ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften, på den del av beskattningsunderlaget som uppgår till 100 000 kr. 

HYRESLÄTTNAD

Vissa sektorer, så som hotell, restaurang och och sällanköpshandel (med flera) kommer också kunna ansöka om en hyreslättnad om 50%. Detta stöd ansöks om i efterhand, och gäller för perioden 1 april – 30 juni. 

AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND

Med i småföretagar-paketet kommer också en möjlighet för småföretagare som drabbats hårt av virusets utbrott: är du en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan du sätta av 100% av vinsten, upp till en miljon kronor, till en periodiseringsfond för att minska skatten för inkomståret 2019. Det är tänkt att kunna kvitta framtida förluster. Notera att detta kommer beskattas när du återför pengarna, vilket du behöver göra inom 5 år. 

ANSTÅND OM SKATTER OCH MOMS

I det krispaket som först presenterades ingår också en möjlighet att söka anstånd om att betala in arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms senare. Detta utökas nu så att det även inkluderar dig som har årsmoms, och föreslås gälla fram till och med 17 januari 2021. 

Anstånd för att betala in momsen senare gäller dig som betalar moms månads- eller kvartalsvis. Läs mer hos skatteverket. 

SLOPAT KARENSAVDRAG

Till att börja med har regeringen beslutat om att tillfälligt slopa karensavdraget. Det är för tillfället satt till att vara slopat tills vidare. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt i löneredovisningen, och den anställde behöver sedan ansöka om ersättning från försäkringskassan. Du behöver, om du blivit sjuk, inte heller ha något läkarintyg om du är sjuk upp till 14 dagar. Vi kan passa på att tipsa om regeringens sida om åtgärder inom sjukvården.

 

STATEN TAR KOSTNAD FÖR SJUKLÖN

Regeringen har också sagt att staten skall ta hela kostnaden för sjuklönen under dag 1-14. Detta gäller även egenföretagare som bedriver aktiebolag. Har du F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1-14, vilket innebär att egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning för alla de dagarna. Detta förslag är sagt att gälla under april och maj. 

 

KORTTIDSPERMISSION

Någonting som du säkert läst om i tex dagstidningarna: Korttidspermission, eller permittering. Det innebär i korthet att arbetstagaren kan få ut 90% av lönen, men att subventionering från staten ökas kraftigt. Detta gäller from. Den 16 mars och under 2020 och ingår i svenska statens krispaket

Det är i korthet det som gäller i och med regeringens krispaket för dig som driver eget företag som läget ser ut just nu. Vi hoppas att det går bra med ditt företagande trots Corona-virusets framfart! 

 

 

 

Ladda ned vår populära momsguide!

Missa inte vår populära webbkurs: Bokföring i praktiken

Ladda ner gratisguiden - SÅ FUNGERAR MOMS

Allt du behöver veta om begrepp, momssatser och momsperioder.

Missa inte vår kostnadsfria webbkurs: bokföring i praktiken​

[gravityform id="99" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper width:_wrapper 100%_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_99' ><div id='gf_99' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_99' id='gform_99' class='width: 100% gform_legacy_markup' action='/blogg/krispaket-smaforetag/#gf_99' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_99' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_99_1" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper" data-field-class="gform_email_wrapper"><label class='gfield_label' for='input_99_1' >E-post<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_99_1' type='email' value='' class='small' tabindex='1011' placeholder='Ange e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_99_2" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_2' id='input_99_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Nyhetsbrev-Driva_smaforetag' /></div></li><li id="field_99_3" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_3' id='input_99_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='' /></div></li><li id="field_99_4" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_4' id='input_99_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/blogg/krispaket-smaforetag/' /></div></li><li id="field_99_5" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_5'><li class='gchoice gchoice_99_5_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_99_5_1' tabindex='1012' /> <label for='choice_99_5_1' id='label_99_5_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id="field_99_6" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_6'><li class='gchoice gchoice_99_6_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_99_6_1' tabindex='1013' /> <label for='choice_99_6_1' id='label_99_6_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_99' class='gform_button button' value='Skicka' tabindex='1014' onclick='if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} jQuery("#gform_99").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=99&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_99' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='99' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_99' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_99' id='gform_target_page_number_99' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_99' id='gform_source_page_number_99' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_99' id='gform_ajax_frame_99' title='This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.'></iframe> <script type='text/javascript'>document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', function($){gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_99').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_99');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_99').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_99').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_99').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_99').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_99').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_99').val();gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [99, current_page]);window['gf_submitting_99'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_99').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_99').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [99]);window['gf_submitting_99'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_99').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_99').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [99, current_page]);} );} );</script>