cykelförmån

Förmåner – Vad kan jag erbjuda till mina anställda?

En förmån är ett positivt laddat ord, som många glädjs av att få från sin arbetsgivare. I dagens blogginlägg går vi igenom några vanliga (och mindre vanliga) förmåner som du kan erbjuda till dina anställda.

 

Förmåner innebär ersättning för arbete som en anställd kan få på ett annat sätt än i rena pengar. Detta kan exempelvis vara att arbetsgivaren betalar din mat, boende, leasingbil, försäkringar med mera. Förmåner uppstår i det fall arbetsgivaren betalar för en anställds privata levnadskostnad. Säg till exempel att din arbetsgivare betalar för din leasingbil då bilen används i tjänsten. Om du vill kunna använda bilen privat, eller om du inte kan bevisa i form körjournal att du inte använder bilen privat, behöver du förmånsbeskattas för den. Detta så att arbetsgivaren inte ska behöva betala för dina privata utgifter.

 

Leasingbil och drivmedel

En av de vanligaste förmånerna anställda betalar för är leasingbil.

Skatteverket förutsätter att den anställde kör sin leasingbil även privat och därför ska man förmånsbeskattas för den. I vissa fall kan arbetsgivaren även betala för drivmedlet. I det fallet blir körjournalen ett viktigt underlag för att kunna påvisa att körningen är gjord i tjänsten. Kör man både i tjänsten och privat, ska den anställde förmånsbeskattas för den delen som är privat. För att undvika förmånsbeskattning på den del som körs i tjänsten, kan den anställde själv bekosta drivmedlet och sedan få drivmedelsersättning från arbetsgivaren för den delen som avser arbetet.

leasing-bil

Försäkringar

Vissa typer av försäkringar omfattar den anställde både på arbetstid så väl som på fritiden. Den del av försäkringen som gäller för fritiden behöver den anställde förmånsbeskattas för. Man kan oftast ringa försäkringsbolaget och höra med dem hur stor procent som anses som privat och behöver förmånsbeskattas. Lagar och regler för förmåner ändras kontinuerligt och den 1 juli 2018 ändrades reglerna kring privat sjukvårdsförsäkring. Tidigare var den ej avdragsgill för företaget och skattefri för den anställda. Nu är försäkringen avdragsgill för företaget och skattepliktig (förmånspliktig) för den anställde.

försäkring-första-hjälpen
Böter

Tro det eller ej, även böter kan bli en förmån. Den vanligaste bot en anställd kan råka utför är en parkeringsbot. Väljer arbetsgivaren att betala den anställdes bot måste den anställda även förmånsbeskattas för detta. Den anställda betalar då marknadsvärdet inklusive moms som är detsamma beloppet på boten.

 

parkerings-bot

Kostförmån

Betalar arbetsgivaren för den anställdes måltider uppstår det en kostförmån. Detta är inte samma sak som intern och extern representation, då det inte uppstår någon kostförmån, i och med att den anställda deltar i en måltid som är en omkostnad för representation i företaget.

Det finns schablonbelopp på skatteverket som ändras lite varje år, som arbetsgivaren behöver lägga på som förmån vid beräkning av skatt och sociala avgifter. I vissa fall gäller inte schablonbeloppen, exempelvis om måltidens pris varit mycket högre än vad en “vanlig” måltid bör kosta, i det fall den anställde har haft ett inflytande över måltidens standard.

måltid
Cykelförmån

Att cyklar skulle innebära en förmån är kanske inte det första man tänker på. Men så är fallet! Om arbetsgivaren har en cykel som den anställde får använda privat, ska den anställde förmånsbeskattas för den. Det kan vara lite svårt att räkna ut förmånsbeloppet på cyklar. Skatteverket skriver att man beräknar det genom att ta marknadspriset, dela det med antal år som man tror att cykeln kommer att hålla, sedan plussar man på service och reparationskostnaderna som arbetsgivaren har fått betala under året. Till sist multiplicerar man detta med statslåneräntan vid utgången av november, året före inkomståret plus en procentenhet.  

cykelförmån

Vi tar en titt på ett konkret exempel:

– Arbetsgivaren har en cykel som har ett marknadsvärde på 6 000 kr och man uppskattar att den kommer att hålla i 5 år.

– Service- och reparationskostnader har betalats för 500 kr under året.

Värdeminskning: 6 000/5 = 1 200kr

Service och reparationer = 500kr

Kapitalkostnad                    = 6 000 * 1,49%(*) = 89,40kr

*(statslåneräntan 30 november 2017 var 0,49% + 1% 0 1,49% )

 

Förmånsvärdet för ett helår blir 1200 kr + 500 + 89,40 = 1789,40 kr. Förmånen per månad blir alltså ungefär 150 kr. Om arbetsgivaren betalar för vissa typer av fasta service kostnader ska även dessa läggas till vid beräkningen.

 

Läs mer om löner med förmåner på vårt hjälpcenter.