Coronagåva 2021 – vad innebär det?

Vad innebär en skattefri coronagåva?

Under pandemin tycker vi på SpeedLedger att det är det extra viktigt att på olika sätt stötta företagarna och våra lokala verksamheter. Det tycker också regeringen, som  har vidtagit flera åtgärder för att främja småföretagandet trots pandemins svårigheter. En åtgärd som tagits fram är den så kallade “coronagåvan” som slog i kraft 2020. I det här inlägget går vi igenom vad coronagåvan innebär och vilka regler som gäller.

 

Varför coronagåva?

Regeringens syfte med en coronagåva är att främja svenska småföretag och stärka den ekonomiska upphämtningen. Genom att få företag och företagare att gå på restaurangbesök, köpa gåvor eller presentkort till sin personal stöttar man lokala företag och det lokala näringslivet. Det är såklart även ett bra tillfälle att visa sin personal lite extra uppskattning!

 

Värde på coronagåvan

I maj förlängde regeringen möjligheten för dig att ge din personal skattefria gåvor, vilket innebär att du även kan göra det under 2021. Coronagåvan gäller utöver de redan skattefria gåvorna som till exempel julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. I samband med att möjligheten att ge en coronagåva förlängdes höjdes även värdet till 2000 kr inklusive moms istället för 1000 kr motsvarande år 2020. De nya reglerna trädde i kraft i Maj 2021 men kan tillämpas retroaktivt från första Januari 2021.

 

Vad gäller?

För att coronagåvan ska vara helt skattebefriad krävs alltså att värdet på gåvan eller gåvorna du ger till anställda under året uppgår till maximalt 2000 kr inklusive moms. Överstiger värdet 2000 kr ska endast det överskjutande beloppet beskattas som en förmån. Detta gäller endast för coronagåvan, men inte för andra gåvor så som julgåva.

Momsen på coronagåvan är avdragsgill i momsdeklarationen. Skulle gåvan överskrida 2000 kr ingår momsen på den skattepliktiga delen i den avdragsgilla personalkostnaden. 

Gåvan får ges när som helst under 2021 och får även delas upp mellan fler tillfällen eller utgöra flera gåvor med det sammansatta värdet på 2000 kr inklusive moms. 

Då syftet är att stötta småföretag får gåvan inte vara pengar. Det innebär att arbetsgivaren måste betala direkt till företaget som erbjuder varan eller tjänsten. Det är alltså inte tillåtet för personal att göra utlägg och få ersättning i form av coronagåva då utlägg för arbetsgivarens räkning inte uppfyller kraven för skattefrihet. 

 

Att bokföra coronagåva

Coronagåvan bokförs mot konto 7690, övriga personalkostnader. Vill du hålla koll på vilka olika gåvor du gett dina anställda under året kan du också välja att använda olika bokföringskonton, eftersom skattereglerna ser lite olika ut beroende på om du ger en coronagåva eller exempelvis en julgåva.

Vill du läsa mer om andra tillfällen där du ger bort en gåva eller om representation? I så fall kan du läsa mer om julgåva, julklapp och julbord här.

Dela