Behandling av personuppgifter

SpeedLedger behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar samt för att skapa en intresseprofil. Din profil används för att anpassa sidvisningar på våra webbplatser i syfte att öka relevansen för dig. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs är ditt samtycke.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av använder vi de uppgifter du tillhandahåller samt registrerar hur du navigerar på våra sidor och hur du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig tjänster vi tror är intressanta för dig kan vi komma att dela dina uppgifter med andra företag inom Vismakoncernen.

SpeedLedger delar inte dina personuppgifter med andra externa parter än underleverantörer till våra tjänster. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer. Några av underleverantörerna är lokaliserade (behandlar personuppgifter) utanför EU/EES området och då garanterar SpeedLedger att det finns en laglig grund för överföringen av dina personuppgifter till det landet genom avtal som inkluderar EUs standardklausuler (SCC).  

Kontakta oss via privacy@speedledger.se om du vill ha mer information om våra underleverantörer eller dokumentation rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur SpeedLedger behandlar dina personuppgifter.Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i vår Integritetspolicy

Få 50% rabatt på första året