Vad är likviditetsbudget och likviditet?

Likviditet betyder helt enkelt betalningsförmåga. Med andra ord: Hur mycket faktiska pengar har du att betala räkningar med? För att förutspå sitt företags likviditet, det vill säga vilken betalningsförmåga företaget har behöver du göra du en likviditetsbudget för att se vilka pengar som finns i företaget.

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Vad är likviditet och likviditetsbudget?

Vad är likviditet?

Likviditet är ett mått för att beräkna ett företags betalningsförmåga. Vanligtvis används begreppet likviditet för att beskriva ett företags betalningsförmåga på kort sikt. 

Till skillnad från ett företags resultat har företaget oftast en summa pengar på banken. Det är pengar som kan användas omedelbart för att betala räkningar och andra utgifter. Dessa faktiska pengar företaget kan använda kallas för likvida medel. 

Hur gör jag en likviditetsbudget?

Det handlar kort och gott om att göra en budget, men en budget som visar vad du kommer att ha för in- och utbetalningar framöver. Men till skillnad från en vanlig budget handlar en likviditetsbudget om att ställa upp kommande inbetalningar och utbetalningar, istället för intäkter och kostnader. Om du bokför enligt fakturametoden har du en intäkt redan då du skickar iväg en faktura, men de faktiska pengarna kommer lite senare. Och det är de faktiska pengarna som räknas när vi pratar om likviditet. Ett annat exempel är amortering av lån – amorteringen av ett lån är en utbetalning, men ingen kostnad.

+ Likvida medel
+ Inbetalningar
– Utbetalningar
= Likvida medel

Testa bokföring kopplad till din bank

Du testar alltid 14 dagar gratis innan du bestämmer dig för om du vill köpa. Inga debiteringsuppgifter lämnas när du skapar kontot. Kopplingen till banken skapar din bokföring automatiskt.

Varför bör jag göra en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget är ett centralt dokument för din verksamhet och kan vara lika viktig som din resultatbudget. Resultatbudgeten visar hur ditt företag kommer gå på lång sikt, medan likviditetsbudgeten visar hur det går för ditt företag i nuet. Det är viktigt att du har koll på båda delarna som företagare. som vi nämnde tidigare innehåller likviditetsbudgeten summan av dina likvida medel och inbetalningar minus dina utbetalning för en specifik period. I en likviditetsbudget brukar man lägga upp alla dessa poster för varje månad, så att du vet hur likviditeten i företaget ser ut spritt över hela året. På så vis kan du få en uppskattning om företagets betalningsförmåga spritt över året. 

Resultatet av dina likvida medel är alltså den betalningsförmåga ditt företag har.

Ladda ned vår populära momsguide!

  • När du – som representant för ett företag eller motsvarande – anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy