Likviditetsbudget – gör så här

Vad är en likviditetsbudget?

Likviditet betyder helt enkelt betalningsförmåga, med andra ord: Hur mycket faktiska pengar har du att betala räkningar med? För att förutspå sitt företags likviditet, det vill säga vilken betalningsförmåga företaget har, gör du en så kallad likviditetsbudget.

Hantera din likviditetsbudget

Hur gör jag en likviditetsbudget?

Det handlar kort och gott om att göra en budget, men en budget som visar vad du kommer att ha för in- och utbetalningar framöver. Men till skillnad från en vanlig budget handlar det här om att ställa upp kommande inbetalningar och utbetalningar, istället för intäkter och kostnader. Om du bokför enligt fakturametoden har du en intäkt redan då du skickar iväg en faktura, men de faktiska pengarna kommer lite senare. Och det är de faktiska pengarna som räknas när vi pratar om likviditet. Ett annat exempel är amortering av lån – amorteringen av ett lån är en utbetalning, men ingen kostnad.

+ Likvida medel
+ Inbetalningar
– Utbetalningar
= Likvida medel

Resultatet av dina likvida medel är alltså den betalningsförmåga ditt företag har.