Vad är inflation och vad betyder det?

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Vad är inflation och vad betyder det?

Vad är inflation?

Inflation är något som det just nu pratas om väldigt mycket. Bland annat får vi höra att Sverige och världen har en hög inflation, och att den ökar. Vad är det egentligen?

Kort sagt innebär det takten i vilket en varas värde ökar. Eller så vänder man på det: hur mycket pengarna minskat i värde. Oavsett vilket sätt du väljer att se på det handlar det om pengars värde. Inflation är alltså en ökning av den allmänna prisnivån, vilket leder till att du kan köpa färre varor för samma mängd pengar. Inflation innebär alltid en ökning av prisnivån och anges i procent. 

Vad innebär inflationstakt?

Som nämnt innebär inflation alltid en ökning av den generella prisnivån. Men ofta hör du kanske att man pratar om att “inflationen är nu XX%”. Det som menas med att inflationen är en viss procent är egentligen inflationstakten. Det vill säga hur mycket inflationen ökar i procent under en given tidsperiod. Om en liter mjölk kostade 10 kr den 1 augusti förra året och inflationstakten är 10% kommer mjölken kosta 11 kr den 1 augusti i år. Vanligtvis mäts inflationstakten jämfört med samma period föregående år. 

Missa inte vår kostnadsfria webbkurs -
Bokföring i praktiken

Debet, kredit, intäktskonton, faktura… Hur hänger allting ihop? I vår kostnadsfria kurs bokföring i praktiken går vi igenom det och lite till!

Vad är bra inflation?

Nationalekonomer brukar säga att en bra inflation ligger kring 2%. Det är också det mål som riksbanken satt upp. Att de väljer att ha ett inflationsmål på 2% innebär att de vill att ekonomin i landet ska växa och bli starkare. Riksbanken kan påverka detta genom att höja eller sänka styrräntan. Om inflationen i samhället är för låg sänker riksbanken räntan så att det blir billigare att låna pengar av banken. Det i sin tur bidrar till  att fler får ta lån hos bankerna och spenderar mer pengar på marknaden.  Om inflationen är för hög kan riksbanken istället höja räntan, vilket innebär att det blir dyrare att ta lån och konsumtionen minskas.

Om den är för hög innebär att värdet på pengarna blir urholkat – du får färre varor för samma peng som tidigare. Det kan tyckas vara en enkel lösning att “bara tycka mer pengar” och höja lönerna för de som arbetar. Men det leder istället till en situation där hyperinflation kan uppstå. Ett bra exempel på det är Tyskland under mellankrigstiden, där en limpa bröd kunde kosta flera miljoner mark. 

När ökar inflationen?

När vi är i en högkonjunktur brukar inflationen eller inflationstakten vara hög. Det beror på att det finns mycket pengar på marknaden och folk har mycket pengar att röra sig med. Ekonomin är “stimulerad” som det heter. I en högkonjunktur har befolkningen ofta jobb och arbetslösheten är låg, vilket innebär att företag tjänar pengar och betalar ut löner. Därför finns det mer pengar på marknaden som driver upp inflationen. 

I motsats till detta brukar inflationstakten minska när vi rör oss mot en lågkonjunktur: Då håller befolkningen i sina pengar för att ha råd med sina utgifter.  Man konsumerar mindre, vilket minskar inflationstakten. 

    Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

    Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!