qr-kod SpeedLedger

QR-kod på faktura – vad QR kod är och hur det fungerar

Vad är en QR kod?

QR-kod står för Quick Response, och utvecklades av ett japanskt företag under början av 1990-talet. Det dröjde dock till 2000-talet innan QR kod fick sitt genombrott i Sverige, och den har sedan 2010-talet blivit mycket populär och fortsätter öka i användande. QR-koden är likt en streckkod som finns på de flesta varor du köper i exempelvis en butik full av information för den som scannar koden. Den stora skillnaden mellan dem är att QR-koden kan innehålla upp till 2500 tecken, medan en streckkod bara kan innehålla upp till 25 tecken. En QR-kod kan alltså innehålla mycket mer information än vad en streckkod kan göra. En streckkod måste också avläsas horisontellt, medan en QR-kod innehåller information både vågrätt och lodrätt. Systemet utvecklades från början för att kunna se hur långt en viss bil (enhet) har kommit i sin produktion och kunna se vad som är kvar att göra på bilen.