Traktamente SpeedLedger

Vad är traktamente – och hur bokförs det?