Vilken bolagsform ska du välja?

Att starta eget innebär att du ska ta många beslut innan verksamheten är igång. Att välja bolagsform är ett av dessa viktiga beslut. Vanligast idag är att man startar som enskild näringsidkare eller att man bildar ett aktiebolag. Vilken bolagsform passar dig bäst? Ansvar, kapitalinsats, lön och beskattning är några faktorer som skiljer sig åt mellan bolagsformerna.

Enskild firma

Att starta enskild firma är det enklaste sättet att bli nyföretagare. Du registrerar dig för F-skatt och moms. Du behöver inte registrera din enskilda firma, utan det är bara ett sätt att skydda företagsnamnet. Enskild firma är ingen juridisk person utan ditt personnummer är företagets organisationsnummer. Företaget kan inte ingå avtal utan du är personligt ansvarig för alla åtaganden med hela din privata förmögenhet. Vinsten i den enskilda firman blir din inkomst som du själv betalar skatt och avgifter för, oavsett om hela överskottet tas ut till privat konsumtion eller inte.

Aktiebolag

För att starta aktiebolag behöver du satsa 50 000 kronor i aktiekapital och det kan vara i form av pengar eller egendom som företaget behöver. Du som aktieägare riskerar endast att förlora det satsade kapitalet. Aktiebolag är en egen juridisk person med ett eget organisationsnummer och ska registreras. Vid en bolagsstämma ska en styrelse utses och den företräder bolaget. Ett aktiebolag är också ett eget skattesubjekt och det innebär att bolaget betalar skatt på sin vinst. Som ägare tar du ut lön och betalar sedvanlig skatt som vilken annan anställd som helst. En del av företagets vinst kan delas ut genom utdelning.

Välja bolagsform

Det finns både för- och nackdelar med båda företagsformerna och du bör noga överväga ditt val om vilket som passar dig bäst. Lagstiftarna har länge strävat efter att skattebördan ska vara lika stor oavsett vilken bolagsform du väljer. Under senare år har dock förändringar i skattereglerna gjorts, så att en större utdelning i aktiebolag kan tas ut till 20 % beskattning och bolagsskatten har sänkts, vilket kan göra att aktiebolag blir mer gynnsammare. Enskild firma är enkelt och passar bra om du vill starta försiktigt och vill ta ut all överskott som egen lön och att den inte är för stor.

 

Tidigare har ett aktiebolag haft mer kostnader för administrationen men när revisionsplikten avskaffades för de mindre aktiebolagen minskade administrationskostnaden och det gör att idag är det inte så stora skillnader mellan bolagsformerna.

 

Aktiebolag är en egen juridisk person. Om du kommer att ha stora risker i företaget, givetvis under förutsättning att alla lagar och regler följs, är det bättre att ha ett aktiebolag. . Planerar du att ha anställda i företaget är det också en fördel med aktiebolag.

 

Detta är bara några faktorer som du ska fundera över. En stark rekommendation är att du investerar några timmar med en redovisningskonsult eller affärsrådgivare för att få hjälp med att fatta rätt beslut. Samtidigt kan ni bolla andra funderingar och få råd och tips om vad man bör tänka på.

Läs mer om och boka Jaana Ternevid för uppdrag

 
 

[gravityform id="146" title="false" description="false" ajax="true"]