Använda revisor SpeedLedger

Ska jag använda revisor?

Använda revisor eller inte - det är frågan

I november 2010 avskaffades revisorsplikten i Sverige för mindre aktiebolag. Tvånget togs bort för bolag med högst 3 anställda, högst 3 miljoner i omsättning och högst 1,5 miljoner i balansomslutning.

Omsättning är samma sak som de sammanlagda intäkterna från sålda varor och tjänster under en viss period. Ofta räknas detta årsvis. Balansomslutningen ger en överblick över tillgångar och skulder och innebär summan av tillgångar, eller summan av eget kapital och skulder i balansräkningen. Dessa summor är alltid lika, alltså i balans, därav namnet balansräkning.

Men vad säger till exempel banken om bolaget inte längre kan visa upp ett reviderat bokslut? Kräver bankerna ett reviderat bokslut för att ge kredit? Svaret är nej. Det är inte alls säkert att bankerna har en sådan princip. På banken görs en helhetsbedömning av företaget och företagaren. Viktigt är att det finns en redovisning där det går att lita på resultat-, balansrapporter och bokslut. Som alternativ till revisor finns numera auktoriserade redovisningskonsulter som kan utfärda en så kallad bokslutsrapport. Redovisningskonsulterna är i regel betydligt billigare än en revisor och fullt tillräcklig både för banken och kompanjoner emellan. Tipset är alltså: Var inte rädd för att skippa revisorn om du klarar kriterierna. Om ditt företag uppfyller två, eller alla tre, av nedan kriterier behöver du inte ha revisor:

  • max 3 MSEK omsättning
  • max 3 anställda
  • max 1,5 MSEK balansomslutning

Glöm inte att du behöver göra en ändring av bolagsordningen hos Bolagsverket om du väljer bort revisorn.