Korjournal SpeedLedger

Körjournal – med exempel

Vad är en körjournal och varför behöver du en?

Varför behöver du en körjournal?

En körjournal är ett dokument (digitalt eller fysiskt) där du noterar närhur långt och varför du kört företagets bil.

Eftersom det inte finns någon lagtext som kräver att du ska ha en körjournal är det lite knepigt att veta om, hur och när du ska ha en. Det görs alltid en enskild bedömning av hur företagets bil använts beroende på olika förhållanden som uppstår. 

Skatteverket ser din körjournalen som ett bevis på att allt har gått rätt till och som underlag för att kunna granska bilförmån eller drivmedelsförmån. Därför är det viktigt att en körjournal är så detaljerad som möjligt.

Det finns tre scenarion som är de vanligaste orsakerna till att du behöver ha en körjournal:

  1. För att du inte ska bli skatteskyldig (bilförmån) när det kommer till privat körning får bilen bara användas vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Om du som ägare eller anställd i ett företag har förfogande till en bil måste du, för att undvika bilförmån, se till att dessa riktlinjer följs. Tänk