Balansräkning & resultaträkning – vad är det? Med exempel!

Balansräkning och resultaträkning Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning […]


Leverantörsskuld – vad är det och hur skall du bokföra?

Leverantörsskuld – vad är det och vad menas med detta? Begreppet leverantörsskuld handlar om när du behöver registrera en kostnad på en period, men du […]


Bokföra eget uttag i Enskild firma

I en enskild firma får du som ägare göra egna uttag. Det betyder att du får ta ut pengar ur ditt företag och använda privat. […]


Bokföra moms – hur fungerar det med ingående & utgående moms

Bokföra moms Tanken är att varje led i värdekedjan ska betala en skatt på det mervärde som tillförs, en mervärdesskatt. Rent praktiskt läggs momsen, vanligen […]


Förbrukningsinventarier – vad är en förbrukningsinventarie?

Vad är förbrukningsinventarier? En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. […]