Så ska du tänka när du väljer bokföringskonto

När du bokför använder du så kallade bokföringskonton som representerar olika finansiella poster i din organisation. Med olika bokföringskonton visar du var pengarna kommer ifrån […]


Grundbokföring och huvudbokföring – förklaring av begreppen

Grundbokföring Grundbokföring innebär att bokföringen sköts löpande och i registreringsordning. Med registreringsordning menas helt enkelt den ordningen som händelserna har registrerats i bokföringen. För kontanta […]


Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det […]


Så fungerar moms

Moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i […]


Debet & kredit

Debet och kredit är två begrepp som hängt med sedan den dubbla bokföringen ­uppfanns av handelsmännen i Florens någon gång på 1400-talet. För att göra […]


[gravityform id="164" title="false" description="false" ajax="true"]
[gravityform id="146" title="false" description="false" ajax="true"]
[gravityform id="133" title="false" description="false" ajax="true"]
[gravityform id="139" title="false" description="false" ajax="true"]